Băncile listate la BVB au încheiat în forță 2017

0

 

Performanțele sectorului financiar-bancar, unul dintre motoarele economiei, dictează în bună măsură evoluția unui număr semnificativ de sectoare adiacente, drept pentru care este important să înțelegem mai bine performanțele financiare ale băncilor listate pe BVB. Redăm în continuare analiza Tradeville asupra acestui sector.

Banca Română de Dezvoltare

BRD a raportat un profit net preliminar aferent anului 2017 în valoare de 1.414 miliarde lei, în creștere cu 85% față de anul precedent. În 2017, datorită mediului macroeconomic, procesul de creditare s-a intensificat, BRD înregistrând un avans de 6,4% la creditele acordate persoanelor fizice, respectiv o creștere de 0,9% la creditele
corporate.

La nivel general creditele nete au crescut cu 5,3% până la 30,3 miliarde lei, în comparație cu anul precedent. Într-un mediu economic caracterizat de dobânzi scăzute, în care BNR a făcut primii păși pentru normalizarea politicii monetare dar în care ratele de dobândă sunt încă la niveluri scăzute, BRD a înregistrat o majorare de 4,8% a
depozitelor atrase până la 44,2 miliarde lei.

Cu un model de business în expansiune, confirmat de numărul de clienți activi care a crescut cu 41.000 față de 2016, BRD-Groupe Societé Generale a înregistra o creștere a veniturilor nete din dobânzi de 8,38% până la 1,72 miliarde lei respectiv o scădere a veniturilor nete din comisioane de 1,2% până la 763 milioane lei (scădere determinată de noile reglementări adoptate atât la nivelul UE cât și la nivel național), la nivel general banca înregistrând o creștere a veniturilor operaționale excluzând elementele necurente (câștiguri din active financiare disponibile pentru vânzare) de 4,1% până la 2,77 miliarde lei.

Din punct de vedere al cheltuielilor operaționale, acestea s-au majorat cu 6,18% la 1,47 miliarde lei, evoluția lor fiind determinată de creșterea cheltuielilor cu personalul cu 7,5% până la 739 milioane lei, respectiv creșterea „Altor cheltuieli operaționale” cu 4% până la 526,2 milioane lei, cele două elemente de cheltuieli deținând o pondere de peste 80% în cheltuielile totale.

În 2017, BRD și-a îmbunătățit rata creditelor neperformante cu 3,9%, creditele neperformante reprezentând 6,6% din totalul creditelor. Costul net al riscului a fost unul pozitiv, în valoare de 360 milioane lei, fiind determinat de diminuarea provizioanelor datorită recuperărilor de portofoliu, îmbunătățirii portofoliului de credite și vânzarea unor portofolii de credite neperformante, având la rândul sau o influență importantă asupra profitului net.
Grupul Banca Transilvania a raportat un profit net preliminar de 1,24 miliarde lei, în scădere cu 2,74% față de cel înregistrat în anul precedent. Pentru TLV, anul 2017 a fost caracterizat de două achiziții importante, Bancpost prin intermediul căreia compania și-a mărit cota de piață și achiziția Victoria Bank din Republica Moldova prin intermediul căreia TLV și-a extins activitatea dincolo de granițele României.

Mediul macro economic, caracterizat printr-o politică monetară încă relaxată (deși BNR a efectuat pași importanți pentru a normaliza politică monetară, prin majorarea ratei de politică monetară), a influențat pozitiv activitatea de creditare a TLV, în anul 2017 înregistrând o creștere de 11,07% a „Creditelor acordate clientelei” la 30,2 miliarde lei. Deși climatul dobânzilor nu este unul competitiv față de randamentul altor active financiare, compania a înregistrat o creștere a „Depozitelor atrase de la clienți” de 17,4% până la 48,9 miliarde lei.

În 2017, compania a raportat o creștere a veniturilor nete din dobânzi de 7,16% la 1,89 miliarde lei, în timp ce veniturile din comisioane s-au majorat la rândul lor cu 14,74% până la 626,7 milioane lei. La nivel general TLV, a publicat venituri operaționale excluzând elementele nerecurente de 2,919 miliarde lei, în creștere cu 13% față de anul precedent.

În ceea ce privește cheltuielile operaționale, acestea au înregistrat un avans de 13,72% față de 2016, însumând 1,44 miliarde lei, evoluția lor fiind determinată de majorarea cu 14,6% a cheltuielilor cu personalul și de majorarea cu 33% a cheltuielilor cu amortizarea. Rezultatul operațional (excluzând elementele nerecurente) al TLV a marcat o creștere de 12%, însumând 1,47 miliarde lei. În 2017, costul net al riscului s-a diminuat semnificativ, înregistrând o scădere de 95,6% față de anul anterior, până la 28,8 milioane lei, ca urmare a îmbunătățirii portofoliilor de credite și a demersurilor efectuate pentru diminuarea riscurilor.

Erste Bank

Erste Group Bank a raportat un profit net preliminar de 1,66 miliarde euro, în creștere cu 8,5% față de rezultatul aferent anului 2016. Grupul Erste își desfășoară activitatea în șapte țări din Europa Centrală și de Est ( Cehia, Slovacia, România, Ungaria, Croația, Serbia și Austria) în care mediul macroeconomic în 2017 a fost unul solid, ceea ce a permis băncii să înregistreze costuri reduse ale riscului și a indus politici monetare ce au început să intre în etapa de normalizare, toți acești factori influențând evoluția grupului Erste în anul 2017.

Deși activitatea de creditare s-a intensificat, veniturile nete din dobânzi au prezentat o ușoară diminuare de 0,5% până la 4,35 miliarde euro, din pricina dobânzilor mici de pe piața instrumentelor financiare cu venit fix și din pricina dobânzilor scăzute aferente creditelor acordate clientelei. În timp ce veniturile din dobânzi s-au diminuat, veniturile din comisioane au crescut cu 3,8% față de 2016, până la 1,85 miliarde euro, ca urmare a intensificării
activităților pe segmentele de brokeraj și asset management.

Per total, EBS a înregistrat venituri operaționale în valoare de 6,67 miliarde euro, în ușoară scădere față de anul precedent, de 0,3%. Cheltuielile operaționale s-au majorat cu 3,2% până la 4,16 miliarde euro, fiind influențate de creșterea cheltuielilor cu personalul cu 2,1% și a „Altor Cheltuieli Administrative” cu 6% până la 1,3 miliarde euro, categorie ce înglobează și „Cheltuielile IT”, care s-au majorat cu 25% până la 425,9 milioane euro.

Ca atare, deoarece veniturile operaționale nu au marcat o evoluție coroborată cu majorarea costurilor operaționale Erste a înregistrat unui profit operațional de 2,5 miliarde euro, în scădere cu 5,7%. Astfel, impactul hotărâtor asupra creșterii de profit net se datorează reducerii costului net al riscului cu aproximativ 32,5% până la 132 milioane euro.

Patria Bank

Patria Bank a raportat o pierdere netă preliminară de 42,17 milioane lei, în creștere cu 10% față de pierderea înregistrată în anul 2016. De menționat faptul că Patria Bank, în actuala să formă, s-a constituit în 2017 prin fuziunea dintre Bancă Comercială Carpatica și fosta Patria Bank, motiv pentru care în exercițiul financiar încheiat cele două bănci și-au desfășurat activitatea separat timp de patru luni și apoi opt luni împreună ca instituție fuzionată. Ca atare, rezultatul global aferent lui 2017 este format din consolidarea rezultatelor globale 12 luni PBK + 12 luni BCC, urmând ca el să fie raportat la cel din 2016 sub aceeași metodologie.

În 2017, PBK a înregistrat venituri nete din dobânzi de 104,5 milioane lei, mai mici cu 29,8% față de aceeași perioadă a anului precedent, evoluția negativă fiind determinată de scăderea „Veniturilor din reluarea ajustărilor de valoare justă” cu 67,5% cauzată de înregistrarea în anul anterior a ajustărilor aferente portofoliului BCC sub formă de venituri, deși veniturile din dobânzile la credite s-au majorat cu 3,7% până la 86,9 milioane lei.

Din punct de vedere al veniturilor din comisioane, Patria Bank a înregistrat o scădere a acestora de 3,3% de unități teritoriale pe parcursul anului 2017, la nivel general bancă înregistrând venituri operaționale de 142,5 milioane lei, cu aproximativ 37,5% mai mici. În ceea ce privește cheltuielile operaționale, acestea au însumat 164,7 milioane lei, în scădere cu 21,7% față de 2016, evoluția lor fiind influențată de reducerea cu 21% a cheltuielilor cu personalul și de reducerea cu 25% a „Altor cheltuieli operaționale și administrative”, ca urmare a procesului de reorganizare a băncii pe toate segmentele.

Rezultatul operațional al PBK a fost unul negativ în valoare, de -22,17 milioane lei, cu 18% mai mic față de rezultatul înregistrat în anul anterior.

Sursa: Băncile listate la BVB au încheiat în forță 2017

Lăsaţi un mesaj

Te rugăm să adaugi un comentariu
Vă rugăm să completaţi numele