Ce se știe acum despre condițiile pe care trebuie să îndeplinești pentru a lua certificatul de situație de urgență

0

Conform art. 4 din hotărâre, sunt vizate doar anumite firme, care au activitate principală în următoarele sectoare:

transportul;
turismul;
HoReCa (hotel / restaurant / cafenea);
organizări de evenimente;
publicitate;
învățământ privat și activități adiacente;
industria confecțiilor, încălțămintei și pielăriei;
servicii destinate populației.

Nu au fost publicate exact codurile CAEN aferent acestor domenii, ceea ce ne duce cu gândul că vor fi încadrate toate care au această activitate în fapt, fără a fi condiționate de un cod CAEN anume.

Mai apoi, va trebui să depusă o cerere online, prin intermediul platformei http://prevenire.gov.ro/, prin care trebuie să completezi:

datele de identificare ale societății;
datele de contact;
motivul solicitării certificatului pentru situații de urgență;
justificarea nevoii acestuia;
date referitoare la situaţiile financiare.
Platforma nu este, încă, pregătită în acest scop, dar se prevede că va avea o secțiune destinată cererilor, în cel mult 5 zile de la publicarea în Monitorul Oficial a Hotărârii.

Pentru a dovedi necesitatea eliberării certificatului, va trebui să încarci câteva documente justificative, conform art. 2 alin. (3) din Hotărâre:

Certificatul Unic de Înregistrare al societății;
CI Administrator/ Administratori/ Reprezentant Legal;
balanță contabilă certificată, pe luna în care s-a observat o scădere a încasărilor cu minimum 40% față de perioada similară a anului precedent solicitării, împreună cu balanța contabilă la care face referire în raportare;
o declarație pe propria răspundere, prin care îți asumi pe deplin cele declarate și depuse, existentă pe site;
certificatul constatator eliberat de către Oficiul Național al Registrului Comerțului.
Îți obținem un certificat constatator în maxim 2 ore de când ne trimiți datele. Accesează serviciul aici.

Toate documentele încărcate în aplicația electronică, vor fi semnate electronic de către reprezentantul legal al operatorului electronic sau de către împuternicitul acestuia, caz în care se va încărca în aplicație și împuternicirea.

Totuşi, în art. 2 alin. (4) se prevede şi o excepţie: dacă din documente nu reiese o scădere a cifrei de afaceri cu minimum 40%, însă te afli în dificultate din cauza situaţiei de urgenţă, vei furniza suplimentar alte documente justificative.

Nu se precizează în mod exact care sunt aceste alte documente justificative, astfel încât poți încărca orice document consideri că ar fi util ca să demonstreze acest lucru.

Această prevedere este destul de ambiguă în ceea ce priveşte situaţiile de dificultate ale operatorilor economici care s-ar încadra aici. Ceea ce ştim sigur constă în faptul că trebuie să provină de la starea de urgenţă decretată în România.

De exemplu, să spunem că directorul unui restaurant înregistrează o scădere a cifrei de afacerii cu 30% pe luna martie a acestui an, faţă de anul precedent. Acesta nu se încadrează în procentul prevăzut pentru eliberarea certificatului. Totuşi, starea de urgenţă a impus închiderea temporară a tuturor restaurantelor. Dacă dovedeşte, prin documente, că asta i-a cauzat imposibilitatea de a-şi plăti furnizorii şi angajaţii (adică o situaţie dificilă), atunci mai are o şansă.

Cine verifică cererile şi acordă certificatele de situaţie de urgenţă?
Se va face doar o analiză formală a documentelor. Adică se va vedea dacă ele există și îndeplinesc cerințele, fără a analiza cineva pe fondul problemei.

Pentru verificarea fiecărei cereri, la nivelul Ministerului Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri se vor constitui Comisii de Analiză. Ele au rolul de a face aceste analize formale, care vor stabili dacă au fost trimise toate documentele şi dacă acestea relevă că sunt îndeplinite toate condiţiile. Certificatele de situaţie de urgenţă, în cazurile admise de comisii, trebuie să fie trimise prin email, în maximum 5 zile lucrătoare.

În cazul de excepţie de care vorbeam anterior, analizarea cererii se face diferit. Astfel că, se vor verifica documentele furnizate a doua oară şi se va stabili dacă există într-adevăr situaţia de urgenţă. În acest caz, în termen de maximum 20 de zile lucrătoare, solicitantul va primi răspuns privind acordarea certificatului dorit.

Certificatul va fi acordat doar pe durata instituirii stării de urgenţă! Valabilitatea lui însă cuprinde toată durata anului acordării.

Cum va putea fi folosit şi ce beneficii aduce
Conform art. 5 din Hotărârea de Guvern, ştim că operatorii economici au la dispoziție certificatul de situaţie de urgenţă în două cazuri:

în relații financiare sau fiscale – poate fi folosit în cadrul instituţiile financiar-bancare şi de leasing sau în oricare alte instituţii publice, precum și pentru a dobândi facilităţi fiscale oferite de instituţiile publice centrale sau locale;
în relații contractuale – poate fi folosit cu operatorii sau cu terții, când atestă că activitatea i-a fost afectată în contextul pandemiei cu Covid-19, sau în renegocierea anumitor contracte.

Lăsaţi un mesaj

Te rugăm să adaugi un comentariu
Vă rugăm să completaţi numele