O firmă din București a fost amendată cu 5.000 de euro întrucât a încălcat GDPR

0
- Reclama -

O firmă din București a fost amendată cu 5.000 de euro pentru încălcarea GDPR (Regulamentul General privind Protecția Datelor), conform Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. Un angajat al companiei Tehnoplus Industry SRL a depus o plângere în care a acuzat firma că a prelucrat datele sale personale prin intermediul sistemului GPS instalat pe mașina de serviciu. Angajatul nu a fost informat cu privire la monitorizarea mașinii, nici scopul și nici temeiul legal al acestei prelucrări, și nici durata de stocare a datelor colectate.

De asemenea, se pare că informațiile extrase de angajator din sistemul GPS au fost folosite în alte scopuri decât cel de a monitoriza mașina de serviciu a angajatului.

Autoritatea Națională de Supraveghere a finalizat în luna februarie a anului curent o investigație la operatorul Tehnoplus Industry SRL în cadrul căreia a constatat încălcarea prevederilor art. 5 alin. (1) lit. a), c), e) și alin. (2), precum și ale art. 6 din Regulamentul General privind Protecția Datelor (RGPD), declară instituția într-un comunicat de presă.

Autoritatea de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal a impus o amendă firmei în urma unui control efectuat, astfel:

  • o amendă de 14.697,9 lei, adică echivalentul a 3.000 de euro, pentru încălcarea prevederilor art. 5 alin. (1) lit. a), c), e) și alin. (2) și art. 6 din RGPD;
  • o amendă de 9.798,6 lei, adică echivalentul a 2.000 de euro, pentru încălcarea prevederilor art. 5 alin. (1) lit. e) și alin. (2) din RGPD.

În cadrul investigației efectuate s-a constatat faptul că Tehnoplus Industry SRL a prelucrat în mod excesiv (în afara orelor de serviciu) datele de localizare aferente petentului, angajat al operatorului, prin sistemul de monitorizare GPS instalat pe mașina acestuia de serviciu, fără să fi demonstrat că anterior a epuizat alte metode mai puțin intruzive pentru atingerea scopului prelucrării și fără a face dovada informării complete a petentului în legătură cu prelucrarea datelor prin intermediul sistemului GPS, încălcând astfel prevederile art. 5 alin. (1) lit. a), c) și (2) și art. 6 din RGPD, transmite Autoritatea Națională de Supraveghere.

În plus, în timpul verificării s-a descoperit că angajatorul a păstrat datele din sistemul de monitorizare GPS după ce a expirat termenul legal de stocare de 30 de zile, fără a furniza dovezi că acest lucru s-a făcut pe baza unor motive justificate, încălcând astfel prevederile articolului 5 alineatul (1) litera e) și (2) din RGPD.

- Reclama -

De asemenea, s-a constatat că operatorul a utilizat datele colectate de la angajat prin intermediul GPS într-un scop diferit de cel pentru care au fost inițial colectate.

În temeiul articolului 58 alineatul (2) litera d) din Regulamentul General privind Protecția Datelor (RGPD), Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (A.N.S.P.D.C.P.) a dispus măsuri corective pentru societatea Tehnoplus Industry SRL, respectiv:

  • asigurarea conformității cu RGPD a operațiunilor de colectare și prelucrare ulterioară a datelor personale prin reevaluarea necesității atingerii scopurilor propuse prin folosirea datelor de localizare obținute din sistemul de monitorizare prin GPS instalat pe mașinile de serviciu ale angajaților, evitând astfel colectarea excesivă a datelor și raportându-se la obligațiile prevăzute de RGPD și de Legea nr. 190/2018;
  • asigurarea conformității cu RGPD a operațiunilor de colectare și prelucrare ulterioară a datelor personale prin limitarea perioadei de stocare a datelor la scopurile prelucrării datelor, respectând astfel obligațiile prevăzute de RGPD și de Legea nr. 190/2018.
- Reclamă -