200.000 de euro din partea statului pentru investiţii componenta de economie circulară

1
- Reclama -

Firmele din industria prelucrătoare ce vor include în planurile de investiţii componenta de economie circulară vor putea beneficia de o alocare financiară cuprinsă între 15.000 şi 200.000 de euro din partea statului, informează Ministerul Economiei, într-un comunicat.

 

În acest context, ministerul de resort a publicat în transparenţă proiectul de Hotărâre de Guvern privind aprobarea Mecanismului de acordare a sprijinului financiar de la bugetul de stat prin Programul de Tranziţie către Economia Circulară pentru industria prelucrătoare, scrie Agerpres.

Potrivit sursei citate, proiectul urmăreşte atât dezvoltarea de sectoare industriale noi, cât şi revitalizarea sectoarelor industriale tradiţionale, prin procesarea şi utilizarea resurselor deja existente, a deşeurilor care au un impact negativ accentuat la nivel naţional, dar şi internaţional, raportat la teritoriile statelor cu care ne învecinăm.

Vezi și Taxa pe economie circulară utilă pentru a încuraja reciclarea, nu aruncarea la groapă a deșeurilor

- Reclama -

„Economia circulară trebuie să fie un obiectiv de management pentru orice companie din România. Principiile promovate prin economia circulară generează un dublu efect, respectiv protejarea mediului şi plusvaloare pe lanţul economic. Pentru încurajarea unor astfel de planuri de management la nivelul companiilor, Ministerul Economiei a elaborat un mecanism de acordare a sprijinului financiar de la bugetul de stat prin Programul de Tranziţie către Economia Circulară pentru industria prelucrătoare. Toţi cei care depun proiecte de investiţii în care vor include componenta de economie circulară vor beneficia de sprijin financiar între 15.000 şi 200.000 de euro din partea statului”, a declarat Florin Spătaru, ministrul Economiei.

Actul normativ stabileşte categoriile de activităţi care pot beneficia de finanţare, precum şi criteriile de eligibilitate care trebuie respectate.

Activităţile vizate se referă la: transfer tehnologic pentru consolidarea economiei circulare; dezvoltarea activităţilor de cercetare-inovare, proiectare ecologică a produselor şi serviciilor care să promoveze principiile economiei circulare; înfiinţarea şi/sau dotarea şi operarea de centre de reparaţii şi recondiţionare a bunurilor; dezvoltarea activităţilor de reciclare a deşeurilor etc.

În ceea ce priveşte finanţarea, suma maximă acordată unui beneficiar de la bugetul de stat pentru un interval de până la 16 luni este egală cu echivalentul în lei a 200.000 de euro, cu plata eşalonată, pe bază de documente justificative, iar suma minimă alocată de la bugetul de stat pentru un proiect este egală cu echivalentul în lei a 15.000 de euro. Cheltuielile vor fi suportate 85% din bugetul de stat, restul de 15% fiind din surse proprii ale beneficiarilor.

Ministerul Economiei este responsabil de întreaga derulare a programului şi are obligaţia ca, în 30 de zile după publicarea în Monitorul Oficial a prezentului act normativ, să elaboreze „Ghidul solicitantului”.

Persoanele şi asociaţiile interesate pot consulta proiectul pe site-ul instituţiei şi pot transmite propuneri, sugestii şi opinii în termen de 10 zile de la data publicării.

- Reclamă -

1 comentariu

Lăsaţi un mesaj

Te rugăm să adaugi un comentariu
Vă rugăm să completaţi numele