45% dintre tineri suferă din cauza …locuințelor

1

Un studiu realizat de Consiliul Economic şi Social (CES) privind calitatea, sustenabilitatea şi accesibilitatea locuirii în România arată că fondul imobiliar existent la nivel naţional este „de calitate slabă, suprapopulat şi administrat inadecvat”.

 

Procentul clădirilor rezidenţiale renovate este unul foarte scăzut, iar calitatea lucrărilor de renovare este foarte rar verificată. Aproape jumătate dintre tinerii români trăiesc „în lipsă severă de locuinţe”, iar cei care au locuinţe închiriate plătesc pentru chirii 60% din venit, de două ori mai mult decât media europeană.

 

„Asistenţa guvernamentală acordată grupurilor sărace este inadecvată, iar locuinţele sociale sunt alocate netransparent, mai cu seamă celor cu venituri ridicate”, este o altă concluzia a studiului, care recomandă modificarea Legii Locuinţei, în sensul introducerii de obligaţii şi sancţiuni la nivelul autorităţilor judeţene şi locale în domeniul locuirii sociale, interzicerii vânzării de locuinţe publice până când deficitul de locuinţe sociale nu scade considerabil, stopării vânzării oricăror locuinţe construite pentru tineri.

„Deşi 91% din fondul de clădiri existent este alcătuit din clădiri rezidenţiale, numai 8% din clădirile rezidenţiale unifamiliale au fost renovate în mediul urban şi 3% în cel rural, procentul fiind de numai 14% chiar şi în cazul clădirilor colective. În practică, calitatea renovărilor este verificată în doar 10% din puţinele clădiri unde astfel de lucrări au loc. Băncile de date pentru renovări, certificate energetice şi audituri energetice nu sunt operaţionale, publice şi transparente. CES recomandă acordarea de sprijin financiar proprietarilor de clădiri pentru conformarea cu standardele nZEB, în special pentru sursele regenerabile de energie obligatorii pentru clădirile noi şi corelarea tuturor subvenţiilor europene sau naţionale în domeniul clădirilor cu standardele de renovare majoră sau chiar aprofundată”, arată studiul „Locuirea în România: îmbunătăţirea calităţii, sustenabilităţii şi accesibilităţii. Analiză diagnostic şi recomandări de politici publice şi reglementare în domeniu”, realizat de Consiliul Economic şi Social şi ale cărui rezultate au fost date publicităţii joi.

Studiul arată că fondul imobiliar existent în România este „de calitate slabă, suprapopulat şi administrat inadecvat”, România atingând „recorduri îngrijorătoare” în ceea ce priveşte calitatea locuirii.

„În ceea ce priveşte calitatea locuirii, deşi datele statistice disponibile public sunt fragmentate şi de slabă calitate, mai cu seamă în ceea ce priveşte comunităţile marginalizate, România înregistrează o serie de recorduri îngrijorătoare. 45% din tinerii români trăiesc în lipsă severă de locuinţe, pe când la nivel european procentul este de patru ori mai mic. Una din cinci gospodării cheltuie mai mult de 60% din venit pe chirie, dublul mediei europene”, precizează documentul citat.

Mall-urile din România și soarta lor. După pandemie urmează criza economică

Specialiştii CES care au participat la realizarea acestui studiu au constatat de asemenea că „asistenţa guvernamentală acordată grupurilor sărace este inadecvată, iar locuinţele sociale sunt alocate netransparent, mai cu seamă celor cu venituri ridicate”.
„România a ratificat o serie de tratate internaţionale care vizează aspecte legate de locuirea decentă pentru grupurile vulnerabile şi de dreptul la locuire, analizate în acest studiu, însă în practică nu îşi îndeplineşte obligaţiile derivate din acestea”, se mai arată în document.
În acest context, studiul CES recomandă modificarea Legii Locuinţei, în sensul introducerii de obligaţii şi sancţiuni la nivelul autorităţilor judeţene şi locale în domeniul locuirii sociale, interzicerii vânzării de locuinţe publice până când deficitul de locuinţe sociale nu scade considerabil, stopării vânzării oricăror locuinţe construite pentru tineri şi acordării unui drept de preemţiune autorităţilor locale la cumpărarea de unităţi locative sau imobile cu destinaţia de locuire, în special socială.

1 comentariu

Lăsaţi un mesaj

Te rugăm să adaugi un comentariu
Vă rugăm să completaţi numele