BNR: În trimestrul II 2018 au scăzut atât datoriile, cât și creanțele financiare ale administrațiilor de sat

0

Creanţele financiare ale sectorului „Administraţii publice”, exprimate ca pondere în Produsul Intern Brut (PIB), au scăzut cu 2,8 puncte procentuale, ajungând la valoarea de 21,5%, iar angajamentele financiare au scăzut la 41%, față de 45,5% din PIB, arată datele comunicate luni de Banca Națională a României – BNR.

Deţinerile de acţiuni şi alte participaţii ale statului au crescut cu 0,4 puncte procentuale, ajungând la nivelul de 8,6% din PIB.

Depozitele şi numerarul administraţiei publice au scăzut cu 3,2 puncte procentuale, până la 5,3% din PIB, pe seama plăților de rate și dobânzi în contul datoriei publice şi cheltuielilor curente, iar poziția alte conturi de primit s-a menținut constantă, la nivelul de 6,7% din PIB.

De dealaltă parte, titlurile de natura datoriei, în lei şi valută, au scăzut cu 1,8 puncte procentuale ca pondere în PIB, ajungând la un nivel de 26,8% din PIB, pe fondul diminuării prețurilor obligațiunilor emise de administrația publică centrală pe piețele externe de capital.

Datoria pe termen scurt scade în favoarea celei pe termen lung

„În conformitate cu strategia de administrare a datoriei publice guvernamentale, ce are în vedere îmbunătățirea scadenţei medii a titlurilor de valoare emise de administraţia publică, în perioada analizată a scăzut ponderea titlurilor de stat cu scadență originală până într-un an, în favoarea titlurilor de stat pe termen lung”, menționează banca centrală.

Poziția „Alte conturi de plătit” s-a diminuat cu 0,9 puncte procentuale, până la 7,9% din PIB. Creditele atrase au scăzut cu 1,8 puncte procentuale, reprezentând 5,6% din PIB la finele trimestrului II 2018 pe fondul rambursărilor efectuate atât creditorilor interni, cât şi celor externi.

 

Necesarul de finanțare crește, capacitățile scad

Sectorul „Administraţii publice” a înregistrat un necesar de finanţare în ambele perioade analizate, respectiv de 0,4% din PIB în trimestrul II 2018 şi 0,7% din PIB în trimestrul II 2017.

Subsectorul „Administraţia centrală” (S.1311) a avut un necesar de finanţare atât în trimestrul II 2018 (0,5% din PIB), cât şi în trimestrul II 2017 (0,8% din PIB).

Subsectorul „Administraţiile locale” a înregistrat o capacitate de finanţare atât în trimestrul II 2018 (0,1% din PIB), cât şi în trimestrul II 2017 (0,2% din PIB).

Subsectorul „Administraţiile de securitate socială” a înregistrat o capacitate de finanţare în trimestrul II 2018 (0,05% din PIB), în timp ce în trimestrul II 2017, a avut un necesar de finanțare de 0,01% din PIB.

„Valorile produsului intern brut luate în calculul ponderilor sunt 858.659,6 milioane de lei pentru 2017 (sursa Institutul Național de Statistică) și 945.004 milioane de lei pentru 2018 (sursa Comisia Națională de Strategie și Prognoză)”, precizează BNR.

Conturile financiare trimestriale ale administraţiei publice sunt elaborate de Banca Naţională a României în baza Regulamentului (UE) nr. 549/2013 al Parlamentului şi Consiliului din 21 mai 2013 privind Sistemul european de conturi naţionale şi regionale din Uniunea Europeană (SEC2010), a Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului (CE) nr.501/2004 privind conturile trimestriale financiare ale administraţiei publice şi a Orientării Băncii Centrale Europene din 25 iulie 2013 privind cerinţele de raportare statistică ale Băncii Centrale Europene în domeniul conturilor financiare trimestriale (reformare) (BCE/2013/24) (2014/3/UE).

Banca Naţională a României utilizează date furnizate de Ministerul Finanţelor Publice în baza Protocolului de cooperare între Ministerul Finanţelor Publice, Institutul Naţional de Statistică, Banca Naţională a României şi Comisia Naţională de Prognoză privind dezvoltarea Sistemului Naţional pentru Statistica Finanţelor Guvernamentale, completate cu date din alte lucrări cu caracter statistic elaborate în Banca Naţională a României.

 

Sursa: Revista Patronatelor

Lăsaţi un mesaj

Te rugăm să adaugi un comentariu
Vă rugăm să completaţi numele