Guvernul alocă 4,5 milioane de euro producţiei de usturoi

0

Agricultorii care cultivă usturoi anul acesta vor putea primi un sprijin de maximum 3.000 de euro pe hectar, printr-o schemă de ajutor de minimis privind susţinerea producţiei acestei plante, conform proiectului de hotărâre publicat pe site-ul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

Astfel, resursele financiare alocate în acest sens de la bugetul de stat depăşesc 22,26 milioane de lei, respectiv 4,5 milioane de euro şi se asigură din bugetul aprobat MADR pe anul în curs.

Iată condițiile ce trebuie îndeplinite de cultivatori:

Schema de ajutor de minimis se acordă întreprinderilor care îşi desfăşoară activitatea în domeniul producţiei primare de produse agricole, pentru susţinerea producţiei de usturoi, respectiv:

Producătorilor agricoli persoane fizice care deţin atestat de producător emis în baza Legii nr.145/2014 valabil până la 31 decembrie 2022.

Producătorilor agricoli persoane fizice autorizate.

Întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale.

Producătorilor agricoli persoane juridice.

Pentru a fi eligibili la acordarea ajutorului de minimis pentru producţia de usturoi, beneficiarii trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

Să utilizeze o suprafaţă cultivată cu usturoi de minimum 3.000 mp, marcată la loc vizibil cu o placă indicator, pe care să se găsească inscripţia „Program susţinere usturoi, anul, beneficiar numărul, Direcţia Agricolă Judeţeană./a Municipiului Bucureşti”.

Să obţină o producţie de minimum 3 kilograme de usturoi/10 mp de pe suprafaţa prevăzută.

Să fie înregistraţi în evidenţele Registrului agricol deschis la primăriile în a căror rază administrativ-teritorială se află suprafeţele cultivate cu usturoi, în anul 2022.

Totodată, ei trebuie să deţină Registrul de evidenţă a tratamentelor cu produse de protecţie a plantelor, completat începând cu data înfiinţării culturii şi avizat de oficiul fitosanitar judeţean şi să facă dovada producţiei realizate prin documente justificative, în funcţie de forma de organizare declarate.

Lăsaţi un mesaj

Te rugăm să adaugi un comentariu
Vă rugăm să completaţi numele