Importanța protecției muncii pentru companiile românești

0

Protecția muncii este un concept complex, care se referă la totalitatea măsurilor de protecție și acțiunilor întreprinse de un angajator pentru a oferi un mediu de lucru mai sigur și mai confortabil pentru angajații săi. Protecția muncii presupune înlăturarea factorilor de risc care pot duce la accidente de muncă sau la boli profesionale și se bazează pe un program de activități de informare, instruire și consultare a lucrătorilor, precum și a persoanelor care îi reprezintă.

Măsurile de protecția muncii din țara noastră sunt reglementate prin legea 319 din 2006, numită: Legea securității și sănătății în muncă și prin norme metodologice de aplicare a prevederilor cuprinse în aceasta.

Orice societate comercială din România este obligată prin lege să asigure angajaților săi cele mai bune condiții de lucru în ceea ce privește protecția muncii și să dețină o documentație completă SSM și PSI care să cuprindă pe lângă multe alte elemente și un plan de evacuare și documente de evaluare a riscurilor luând în considerare fiecare post de lucru în parte.

Ca să își poată desfășura activitatea într-un mod cât mai sigur, angajații trebuie să beneficieze de instruire periodică, de cel puțin două ori pe an, la un interval de maxim șase luni între două sesiuni de instruire. Dacă nu-și îndeplinește această obligație, angajatorul riscă amenzi cuprinse între 3500 și 7000 de lei în cazul unui control din partea Inspectoratului Teritorial de Muncă.

De aceea, pentru orice societate comercială, colaborarea cu o firmă specializată în servicii protecția muncii Bucureștiare o mare importanță, nu doar din punct de vedere legal, ci și pe plan financiar. Dacă ești angajator, o astfel de firmă te poate ajuta nu numai să previi accidentele de muncă și bolile profesionale cu care se pot confrunta angajații tăi din cauza riscurilor la care se expun în timpul muncii lor, ci și să funcționezi legal și să-ți protejezi banii de eventuale amenzi.

Cum se evalueză corect riscurile de la locul de muncă?

Evaluarea riscurilor de la locul de uncă poate fi privită ca primul pas în adoptarea unor măsuri de protecția muncii eficiente. O evaluare incompletă pe de altă parte poate conduce la implementarea unor măsuri ineficiente și la situații periculoase.

În ceea ce privește evaluarea riscurilor în muncă, legea menționată mai sus cuprinde două prevederi care trebuie luate în calcul.

Prima din ele se regăsește în Articolul 7, Alineatul 4 și se referă la faptul că un angajator are obligația să evalueze riscurile la care se expun angajații săi din punct de vedere al securității și sănătății lor, inclusiv aspecte care țin de alegerea echipamentelor de muncă potrivite, amenajarea locurilor de muncă sau substanțelor și preparatelor chimice utilizate în procesul de muncă.

Tot în acest alineat este menționat faptul că, ulterior evaluării riscurilor, angajatorul trebuie să asigure îmbunătățirea nivelului de securitate și al protecției sănătății acolo unde a ajuns la concluzia că este necesar pe baza evaluării sale.

O altă prevedere legală cu privire la acest subiect este aceea că angajatorii trebuie sa se afle în permanență în posesia lucrarii de evaluare a riscurilor iar aceasta trebuie să cuprindă și riscurile la care sunt expuse grupurile sensibile de angajați.

Prinvind această evaluare, există două etape în care angajatorul poate trata problema. Mai întâi, el poate efectua o analiză cantitativă, de tip listă, în care să enumere toate riscurile identificate în cadrul unității sale. Apoi, mai poate face și o analiză calitativă, în care să determine nivelul de risc pentru fiecare post de lucru în parte, precum si cât de grav sau frecvent este pericolul la care sunt expuși angajații săi.

După efectuarea acestei evaluări, angajatorul este obligat să îmbunătățească condițiile de muncă și să adopte măsuri viabile, prin care să elimine sau să diminueze la maxim riscurile identificate, oferind astfel un mediu de lucru mai sigur, mai plăcut și mai productiv pentru angajații săi.

Lăsaţi un mesaj

Te rugăm să adaugi un comentariu
Vă rugăm să completaţi numele