Noutăți importante pentru Start-up Nation 2018

0

Au apărut informaţii importante pentru mii de antreprenori debutanţi în aşteptarea sesiunii Start-up Nation 2018: s-a publicat procedura de derulare (ghidul solicitantului) în consultare publică. Anexele aferente procedurii încă nu s-au publicat, astfel detaliile privind categorizarea codurilor CAEN eligibile (producţie / industrii creative / servicii / comerţ) şi criteriile de selecţie nu sunt încă cunoscute.

Citiți și Facebook dorește ștergerea istoricului de navigare și introducerea unei funcții matrimoniale!

Noutăţile procedurii Start-up Nation 2018, comparativ cu 2017:

1. Criterii de eligibilitate:

 • O veste bună pentru cei care au aplicat în anul 2017, nu au beneficiat de finanţare şi vor să depună şi în anul 2018: sunt eligibile firmele înfiinţate după data de 30 ianuarie 2017 (nu trebuie înfiinţate firme noi de către cei care au firme ce au fost eligibile pentru sesiunea 2017); Vor fi eligibile inclusiv firmele care au semnat acorduri de finanţare, dar au renunţat la ele (nu au beneficiat de finanţare nerambursabilă); desigur vor fi eligibile şi întreprinderile care vor fi înfiinţate până momentul depunerii, în cursul anului 2018
 • Clarificarea privind crearea locurilor de muncă: se consideră a fi create dacă sunt ocupate după semnarea acordului de finanţare, dar înainte de data plăţii ultimei cereri de plată / rambursare
 • Pe lângă activităţile excluse de la finanţare prin vechea procedură s-au mai interzis următoarele activităţi: servicii de minare / stocare criptomonede, astrologie şi spiritism – inclusiv on-line, servicii personale cu caracter social – cum ar fi servicii de escortă, servicii de stabilire a întâlnirilor, video chat,  servicii ale agenţiilor matrimoniale, video chat on-line pentru consiliere matrimonială şi psihologică

2. Cheltuieli eligibile:

 • Plafonul maxim eligibil pentru cheltuieli de personal a fost actualizat, luând în considerare noile reglementări privind transferul contribuţiilor la angajat şi salariul mediu pe economie 2018: noul salariu eligibil este de 4.162 lei  (brut / lună / persoană) = 2.434 lei (net / lună / persoană), uşoară creştere faţă de anul 2017 (2.200 net / lună / persoană)
 • S-a clarificat eligibilitatea şi încadrarea următoarelor cheltuieli: telefoane mobile, tablete (în limita a 2.500 RON cu TVA, preţ unitar maxim eligibil), echipamente pentru locuri de joacă şi săli de sport, fitness, x-body şi de forţă, drone – toate sunt eligibile şi intră în categoria echipamentelor tehnologice (4.3.1 lit. a din procedură), aspect important din punct de vedere al criteriului de selecţie privind scorarea proiectelor care propun peste 50% din suma solicitată pentru echipamente tehnologice
 • S-a clarificat eligibilitatea şi încadrarea următoarelor cheltuieli: corturi organizare evenimente, baloane presostatice – sunt eligibile şi intră în categoria spaţii pentru prestări servicii (4.3.1 lit. b. din procedură), astfel NU vor fi luate în considerare în cazul criteriului de selecţie privind punctarea achiziţionării echipamentelor tehnologice peste 50% din suma solicitată
 • Precizare referitoare la achiziţionarea de echipamente pentru economii de energie (panouri / colectoare solare) şi echipamente de încălzire sau climatizare: sunt eligibile doar echipamentele, fără instalaţii
 • Limitări specifice beneficiarilor care solicită finanţare pentru codul CAEN 6201 – Activităţi de realizare a software-ului la comandă (doar pentru acest cod CAEN): nu sunt eligibile cheltuieli pentru realizarea de pagini web, promovare online şi achiziţie software la comandă
 • Cheltuielile cu amenajarea spaţiilor achiziţionate prin proiect, respectiv cele aferente achiziţionării / amenajării terenurilor aferente NU vor fi cheltuieli eligibile (condiţie care a fost valabilă şi în cazul sesiunii 2017, precizarea are rol de clarificare, nu reprezintă o modificare)

3. Noutăţi privind implementarea şi decontarea proiectelor (vor fi valabile doar pentru proiectele depuse în sesiunea 2018):

 • Precizări / simplificări în ceea ce priveşte modalitatea de derulare a cererilor de oferte / contractare furnizori: se acceptă print screen-uri magazine online, corespondenţa electronică, se poate prezenta o singură ofertă cu dovada trimiterii cererii de ofertă la minim 3
 • Beneficiarii au dreptul de a modifica eventualele nume de mărci / branduri / modele şi caracteristicile tehnice menţionate în planurile de afaceri depuse – Atenţie: interdicţia de modificare a bugetelor / compensarea valorilor a fost menţinută
 • Beneficiarul are dreptul de a modifica locaţia implementării proiectului până la data depunerii primei tranşe de plată
 • Perioada de implementare a proiectelor Start-up Nation 2018 conform procedurii: maxim 1 an, cel târziu de la 15 noiembrie 2018 (data până la care toate acordurile de finanţare se doresc a fi semnate) până cel târziu 15 noiembrie 2019 (în procedură apare data de 29 septembrie, dată care mai mult ca sigur va fi actualizată)
 • Se menţine numărul maxim de tranşe: 3, cu o clarificare binevenită în ceea ce priveşte posibila „compoziţie” a unei tranşe: o tranşă poate fi compusă din: o cerere de plată, o cerere de rambursare sau o cerere de plată cumulată cu o cerere de rambursare
 •  Toate plăţile aferente programului Start-up Nation 2018 vor fi efectuate prin băncile partenere (nu doar în cazul proiectelor finanţate cu ajutorul creditelor dedicate)

Lăsaţi un mesaj

Te rugăm să adaugi un comentariu
Vă rugăm să completaţi numele