PMB vrea să consolideze şi să renoveze din punct de vedere energetic mai multe clădiri monument-istoric

1

Administraţia locală a Capitalei intenţionează să depună proiecte care vizează accesarea de fonduri prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR) pentru consolidarea seismică şi renovarea, din punct de vedere energetic, a mai multor imobile monument-istoric, între care Casa Şuţu, Pinacoteca de pe strada Lipscani, Muzeul Gheorghe Tattarescu.

 

Pe listele clădirilor care ar putea fi renovare din punct de vedere seismic şi reabilitate energetic cu fonduri prin PNRR se află de asemenea zeci de clădiri rezidenţiale multifamiliale.

Unul dintre proiectele supuse votului în şedinţa de joi a Consiliului General al Municipiului Bucureşti (CGMB) vizează consolidarea seismică şi renovarea energetică a imobilului cunoscut sub denumirea Casa Şuţu (Lahovary). În acest sens, consilierii sunt chemaţi să voteze transmiterea din administrarea Administraţiei Spitalelor si Serviciilor Medicale Bucureşti în administrarea Administraţiei Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic a imobilului situat în Calea Griviţei nr. 7 din Sectorul 1, pe perioada derulării proiectului.
Imobilul are patru corpuri de clădire, dintre care unu are subsol, parter şi un etaj, cu suprafaţă totală de 883 de metri pătraţi, iar celelalte trei corpuri de clădire au doar parter. Valoarea de inventar a construcţiei este de 2.728.000 lei, cea a gardului împrejmuitor este de 12.160 lei în timp de terenul pe care Casa Şuţu este situat a fost evaluat la 7 469.000 lei.
Clădirea este monument istoric, fiind înscrisă în Lista monumentelor istorice, corpul 1 de clădire fiind ridicat în 1855 şi fiind încadrat în clasa de risc seismic 1.
„În vederea punerii in aplicare a Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 414/2022 privind participarea şi depunerea cererilor de finanţare de către Municipiul Bucureşti prin Administraţia Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic în cadrul apelului de proiecte de renovare integrată a clădirilor publice PNRR/2022/C5/B. 1/1 este necesar ca imobilul sus-menţionat să se afle în administrarea subscrisei. Dreptul de administrare este un drept real care corespunde dreptului de proprietate publică şi care permite subscrisei să execute lucrările de consolidare seismică a imobilului situat în str. Griviţei nr. 7, sector 1, în condiţii de legalitate. Dreptul de administrare asupra imobilului se va constitui în favoarea Administraţiei Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic pe perioada derulării proiectului «Consolidare seismică şi renovare energetică moderată clădire publică – Casa Sutu (Lahovary)”-corp I», perioada în care imobilul îşi va păstra destinaţia iniţială, respectând restricţiile impuse de normele si normativele în vigoare din domeniul construcţiilor, consolidărilor şi restaurărilor imobilelor”, se arată în raportul de specialitate care însoţeşte proiectul de hotărâre.

Fondul Monetar Internaţional a revizuit pozitiv prognoza de creştere economică a României

De asemenea, administraţia Capitalei vrea să depună proiecte pentru consolidarea seismică şi renovarea energetică moderată, cu fonduri asigurate prin PNRR, a altor 35 de clădiri rezidenţiale multifamiliale situate în diverse zone ale Capitalei. Valoarea maximă totală eligibilă a celor 35 de proiecte depăşeşte 438 de milioane lei fără TVA, proiectele luând în calcul o valoare maximă de 500 de euro pe metru pătrat pentru consolidarea seismică şi de 200 de euro pe metru pătrat pentru renovarea energetic moderată.

1 comentariu

Lăsaţi un mesaj

Te rugăm să adaugi un comentariu
Vă rugăm să completaţi numele