S-a publicat Calendarul desfăşurării concursului de selecţie a cadrelor didactice

0

Astăzi, s-a afișat Calendarului desfăşurării concursului de selecţie a cadrelor didactice pentru
constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional, seria a 13-a.

31 mai 2018 – Afişarea programului orar al înscrierilor, a numărului de locuri scoase la
concurs şi a metodologiei de concurs la sediul inspectoratului şcolar şi pe siteul
propriu

31 mai – 05 iunie 2018 – Completarea formularului de selecţie online, în aplicaţia informatică

06 iunie 2018 – Afişarea listelor cuprinzând candidaţii admişi în această etapă, în urma
introducerii informaţiilor în formularul de selecţie online

06 – 12 iunie 2018 – Depunerea, la inspectoratul școlar, a portofoliului cu documentele prevăzute
la art. 7 din Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea concursului de
selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în
management educaţional aprobată prin OMECTS nr. 5549/2011, de către
candidaţii declaraţi admişi după etapa de selecţie online, conform programului
afișat

13 iunie 2018 – Inspectoratele școlare transmit la Ministerul Educaţiei Naţionale lista
candidaților declaraţi admişi după etapa de selecţie online, care la data
înscrierii la selecție ocupă o funcție de conducere sau de îndrumare și control
din inspectoratul școlar, precum și dosarele acestora.

14 – 21 iunie 2018 – Evaluarea portofoliilor candidaţilor de către comisiile de evaluare constituite
la nivelul inspectoratului școlar, respectiv la nivelul Ministerului Educaţiei
Naţionale

22 iunie 2018 – Validarea rezultatelor selecţiei de către consiliul de administraţie al
inspectoratului şcolar
Transmiterea către inspectoratele școlare a rezultatelor selecției făcute de
comisia de evaluare constituită la nivelul Ministerului Educaţiei Naţionale, în
vederea afișării acestora la sediul inspectoratului școlar
Afişarea rezultatelor evaluării, în ordinea descrescătoare a punctajelor

25 – 29 iunie 2018 – Depunerea contestațiilor la inspectoratul școlar, respectiv la Ministerul
Educaţiei Naţionale

25 iunie – 03 iulie 2018 – Soluționarea contestațiilor

04 iulie 2018 – Transmiterea de către Ministerul Educaţiei Naţionale a rezultatelor
contestațiilor la inspectoratul școlar

05 – 06 iulie 2018 – Întocmirea, de către inspectoratele şcolare, a listelor cuprinzând candidaţii
promovaţi şi înaintarea acestor liste la Ministerul Educaţiei Naţionale

16 iulie 2018 – Emiterea ordinului de ministru privind înscrierea cadrelor didactice declarate
promovate în Registrul naţional al experţilor în management educaţional

sursa edu.ro

(0 vizualizari)

definitivat-660x330-salarii-profesori

Post-ul S-a publicat Calendarul desfăşurării concursului de selecţie a cadrelor didactice apare prima dată în Pedagoteca.


Sursa: S-a publicat Calendarul desfăşurării concursului de selecţie a cadrelor didactice

Lăsaţi un mesaj

Te rugăm să adaugi un comentariu
Vă rugăm să completaţi numele