Statul a încheiat anul 2018 cu deficit bugetar de 2,88%, sub ținta anuală stabilită de 2,97% din PIB

0

Execuția bugetului general consolidat pe anul 2018 s-a încheiat cu un deficit (cheltuieli mai mari decât veniturile) de 27,3 miliarde de lei, respectiv 2,88% din Produsul Intern Brut (PIB), sub ținta anuală stabilită de 2,97% din PIB, arată datele comunicate luni de Ministerul Finanțelor Publice – MFP.

La 10 luni 2018, deficitul bugetar era de 2,7% din PIB (26 de miliarde de lei), iar în anul 2017 fusese de 2,84% din PIB (24,3 miliarde de lei), arată datele centralizate de MFP.

VENITURI de 295,1 miliarde de lei – 31,1% din PIB

Potrivit MFP, veniturile bugetului general consolidat, în sumă de 295,1 miliarde de lei, reprezentând 31,1% din PIB, comparativ cu 29,4% din PIB în 2017. Procentual, veniturile au fost cu 17,2% mai mari, în termeni nominali, față de anul trecut.

„Se înregistrează creșteri față de anul precedent în cazul încasărilor din contribuțiile de asigurări (+36,8%). Încasările din contribuțiile de asigurări au fost influențate de creșterea efectivului de salariați din economie, a câștigului salarial mediu brut, a salariului minim pe economie, dar și de condițiile legislative privind transferul contribuțiilor din sarcina angajatorului în sarcina angajatului, reglementate prin OUG nr. 79/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal”, arată un comunicat al Finanțelor.

Începând cu luna mai, se constată o îmbunătățire a colectării veniturilor din TVA, astfel, acestea au crescut cu 11,3% față de realizările anului 2017, ajungând la o valoare de 59,6 miliarde de lei pe întreg anul 2018.

Veniturile din accize au fost în sumă de 28,5 miliarde de lei (3% din PIB) cu 7,2% mai mari comparativ cu anul precedent.

De asemenea, încasările din impozite și taxe pe proprietate au crescut cu 2% față de 2017, iar încasările din veniturile nefiscaleau crescut cu 24%, influențate pozitiv de încasările din dividende.

S-au înregistrat scăderi ale încasărilor din impozitul pe salarii și venit cu 24,8% pe fondul reducerii, începând cu 1 ianuarie 2018, a cotei impozitului pe venit de la 16% la 10%, măsură care s-a reflectat în încasări începând cu luna februarie 2018.

De asemenea, se înregistrează o diminuare cu 42% față de anul precedent la taxa pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de activități ca urmare a aplicării OUG nr. 52/2017 privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme și autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule și timbrul de mediu pentru autovehicule.

Sumele de la Uniunea Europeană în contul plăților efectuate sunt 27,1 miliarde de lei, fiind cu 57,8% mai mari față de anul 2017.

CHELTUIELI de 322,4 miliarde de lei – 34% din PIB

Cheltuielile bugetului general consolidat sunt în sumă de 322,4 miliarde lei (34% din PIB), cu 16,8% mai mari față de anul  precedent.

Cheltuielile de personal sunt cu 23,7% mai mari față de anul 2017, creșterea fiind determinată de majorările salariale acordate în temeiul Legii cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.

Cheltuielile cu bunuri şi servicii au crescut cu 9,8% față anul precedent. Creșteri semnificative se înregistrează atât la bugetele locale, cât și la bugetul fondului național unic de asigurări sociale de sănătate și la bugetele instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții bugetare.

Subvențiile sunt mai mari cu 7,6% față de anul 2017, menținându-se la același nivel ca procent din Produsul Intern Brut, respectiv 0,7%

Dobânzile sunt cu 27,8% mai mari față de anul trecut, reprezentând 1,4% din PIB, întrucât în luna octombrie 2018 s-a înregistrat un vârf la plata dobânzilor, avându-se în vedere cumularea datelor de plată a dobânzilor aferente mai multor titluri de stat de tip benchmark.

Cheltuielile cu asistența socială au crescut față de anul precedent cu 9,5%, fiind influențate, în principal, de majorarea cu 9% a punctului de pensie de la 1 iulie 2017, ajungând la 1.000 de lei, respectiv cu 10% de la 1 iulie 2018, ajungând la 1.100 de lei, de creșterea nivelului îndemnizației sociale pentru pensionari de la 520 la 640 de lei, precum și majorarea și modificarea modalității de stabilire a indemnizației lunare pentru creșterea copilului și stimulentul de inserție.

Cheltuielile pentru investiții, care includ cheltuielile de capital, precum şi pe cele aferente programelor de dezvoltare finanţate din surse interne şi externe, au fost de 34,2 miliarde de lei, cu 27,9% mai mari față de anul 2017, mai arată datele MFP.

DOCUMENT
– Execuția bugetară pe anul 2018 poate fi descărcată de AICI

 

Sursa: Revista Patronatelor

Lăsaţi un mesaj

Te rugăm să adaugi un comentariu
Vă rugăm să completaţi numele