Ultima zi în care se pot cumpăra titluri de stat pentru populație

0

În perioada 4-22 februarie 2019 românii pot cumpăra titlurile de stat Tezaur cu valoare nominală de 1 leu, scadențe la 2, 3 și 5 ani și dobânzi anuale de 4%, 4,5%, respectiv 5%, iar veniturile aferente sunt neimpozabile. Astăzi Vineri 22 februarie, este ultima zi în care mai puteți cumpăra titluri de stat de acest fel, emise de Ministerul Finanțelor Publice – MFP.

Titlurile mai pot fi cumpărate, azi, doar de la unitățile Trezoreriei Statului, de către persoanele fizice rezidente care au împlinit 18 ani la data subscrierii sau la data dobândirii titlurilor de stat prin transferul dreptului de proprietate. Dobânda este anuală și plătită la termenele din prospectul de emisiune.

Plafonul investițional a fost eliminat

Sunt eligibile persoanele fizice care au împlinit vârsta de 18 ani la data efectuării subscrierii.

„A fost eliminată plafonarea sumelor care pot fi investite de persoanele fizice în cadrul acestor emisiuni”, a precizat MFP.

Investitorii au posibilitatea anulării subscrierilor deja efectuate prin depunerea, în perioada de subscriere, a unei cereri de anulare. Ulterior, subscrierile sunt irevocabile și nu mai pot fi anulate.

Titlurile de stat care sunt lansate în data de 4 februarie 2019 sunt în formă dematerializată și au valoare nominală de 1 leu. Dobânda este anuală, plătibilă la termenele prevăzute în prospectul de emisiune.

Cum se pot transfera drepturile de proprietate asupra titlurilor

Ministerul Finanțelor mai precizează că, în cazul decesului, dreptul de proprietate asupra titlurilor de stat se transferă moștenitorilor, care prezintă documentele legale care le atestă această calitate.

Noutate: Titlurile pot fi răscumpărate înainte de scadență

Ministerul Finanțelor a anunțat recent, într-un comunicat, că dă posibilitatea investitorilor din Programul Tezaur să-și răscumpere titlurile de stat înainte de scadență.

Instituția a modificat și completat Ordinul nr.3139/2017 privind aprobarea emiterii de titluri de stat destinate populației prin intermediul unităților operative ale Trezoreriei Statului în cadrul Programului Tezaur, astfel încât persoanele fizice care dețin titluri de stat să le poată răscumpăra sau transfera dreptul de proprietate al acestora către un alt investitor, tot persoană fizică, înainte de scadență.

„Modificarea este valabilă pentru toate emisiunile de titluri de stat destinate populației din cadrul programului Tezaur, pentru subscrierile realizate prin intermediul Trezoreriei Statului”, a menționat MFP.

Răscumpărarea anticipată poate fi efectuată doar pentru suma integrală a unui formular de subscriere și numai la unitatea trezoreriei la care a fost realizată.

Aceasta va fi făcută la valoarea nominală, din care se vor deduce toate dobânzile achitate până la acel moment pentru titlurile de stat răscumpărate.

Plata titlurilor de stat pentru care s-a solicitat răscumpărarea anticipată va fi făcută până la data de 20 a lunii următoare depunerii cererii de răscumpărare anticipată, în contul de subscriere al investitorului.

Cum se realizează transferul

Transferul dreptului de proprietate a titlurilor de stat se realizează prin depunerea unei cereri la sediul unității operative a trezoreriei statului prin care au fost realizate subscrierile.

Transferul se realizează pentru întreaga valoare înscrisă pe un formular de subscriere, iar cererea va fi însoțită de formularul de subscriere și va fi asumată atât de persoana care vinde, cât și de cea care cumpără titlurile de stat.

Cererile de răscumpărare anticipată și transfer a dreptului de proprietate pot fi depuse doar ulterior încheierii perioadei de subscriere și cu cel puțin 60 de zile lucrătoare înainte de data de plată a dobânzii sau valorii nominale aferente unei emisiuni.

Subscrierile se pot anula

De asemenea, investitorul poate anula subscrierile deja efectuate prin depunerea unei cereri de anulare, până în ultima zi a perioadei de subscriere, la care se anexează formularul de subscriere în original.

După încheierea perioadei de subscriere, acestea devin irevocabile și nu mai pot fi anulate. Investitorul poate apela însă la răscumpărarea anticipată sau la vânzarea lor.

„Emiterea titlurilor de stat pentru populație va continua pe parcursul anului 2019. În fiecare lună perioada de subscriere va fi de trei săptămâni, iar maturitățile vor fi stabilite în funcție interesul manifestat de investitori”, a mai precizat Ministerul Finanțelor.

 

Sursa: Revista Patronatelor

Lăsaţi un mesaj

Te rugăm să adaugi un comentariu
Vă rugăm să completaţi numele