ANAF pregătește înființarea unui registru pentru toate unitățile de cult beneficiare de deduceri

0

Agenția Națională de Administrare Fiscală supune dezbaterii publice Procedura privind organizarea Registrului entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale.

„Înscrierea în registru se solicită de către entitatea/unitatea de cult, prin depunerea Formularului 163 – Cerere de înscriere/radiere în/din Registrul entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale”, arată un comunicat transmis vineri de ANAF.

Pentru ce se înființează Registrul

Potrivit Referatului de aprobare a viitorului normativ, Registrul cultelor se înființează pentru ca sponsorii / persoane juridice sau persoane fizice / să poată direcționa cotele din impozite către aceste unități de cult.

Prevederile respective arată că:
– În cazul contribuabililor plătitori de impozit pe profit, sumele aferente sponsorizărilor efectuate către entităţi persoane juridice fără scop lucrativ, inclusiv unităţi de cult, se scad din impozitul pe profit datorat, în limitele prevăzute de lege, doar dacă beneficiarul sponsorizării este înscris, la data încheierii contractului, în Registrul entităţilor/unităţilor de cult pentru care se acordă deduceri fiscale.
– În cazul microîntreprinderilor, sumele aferente sponsorizărilor, pentru susţinerea entităţilor nonprofit şi a unităţilor de cult, se scad din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor dacă, la data încheierii contractului, aceste entități sunt înscrise în Registrul entităţilor/unităţilor de cult pentru care se acordă deduceri.
– Persoanele fizice pot dispune asupra destinaţiei unei sume reprezentând până la 3,5% din impozitul stabilit pentru susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii şi a unităţilor de cult dacă, la momentul plăţii sumelor, entitatea respectivă figurează în Registrul entităţilor/unităţilor de cult pentru care se acordă deduceri fiscale.

Condiții de înscriere

Entitatea/unitatea de cult se înscrie în registru dacă, la data depunerii cererii, îndeplinește cumulativ următoarele condiții:
a) desfășoară activitatea în domeniul pentru care a fost constituită;
b) a îndeplinit toate obligațiile fiscale declarative prevăzute de lege;
c) nu are obligații fiscale restante la bugetul general consolidat, mai vechi de 90 de zile;
d) a depus situațiile financiare anuale, prevăzute de lege;
e) nu a fost declarată inactivă, potrivit art.92 din Codul de procedură fiscală.

Cererea se completează cu ajutorul aplicației informatice afișată pe site-ul Agenției Naționale de Administrare Fiscală și se depune prin mijloace electronice de transmitere la distanță.

Citește și Din 15 martie ANAF va verifica noile case de marcat de la toți operatorii economici

„Împreună cu cererea, entitatea/unitatea de cult depune și certificatele de atestare fiscală eliberate de organele fiscale locale, în a căror evidență aceasta este înregistrată ca plătitor de impozite și taxe locale”, precizează ANAF, menționând că va soluționa cererile în termen de 10 zile de la depunere.

Registrul va cuprinde următoarele informații:
a) denumirea entității/unității de cult;
b) codul de identificare fiscală;
c) adresa domiciliului fiscal;
d) data înscrierii în registru;
e) data radierii din registru;
f) informații privind înscrierile și radierile în/din registru.

Registrul va fi public, potrivit legii, se va afișa pe site-ul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, la adresa www.anaf.ro/Informații publice.

Eventualele sugestii, propuneri sau opinii referitoare la proiectele de acte normative pot fi transmise în scris la Serviciul Comunicare, Relații Publice și Mass-Media – cu mențiunea „Conf.Legii nr.52/2003”, la următoarele adrese:
– prin scrisori, la adresa poștală: Agenția Națională de Administrare Fiscală, str.Apolodor nr.17, sector 5 București 050741 – la Serviciul Comunicare, Relații Publice și Mass-Media.
– electronic, la adresa de mail: presa@anaf.ro
– prin fax, la numărul: 021-319.98.57.

 

Sursa: Revista Patronatelor

Lăsaţi un mesaj

Te rugăm să adaugi un comentariu
Vă rugăm să completaţi numele