CITR vine cu un raport devastator despre falimentul City Insurance

0
- Reclama -

Printre cauzele operaţionale care au dus la falimentul City Insurace se numără un deficit semnificativ, de 1,2 ml.d lei, rezultat din vânzarea poliţelor sub tariful notificat cu scopul de a creşte cota de piaţă, după cum reiese din analiza activităţii City Insurance în perioada 2018-2021, potrivit informaţiilor transmise de reprezentanţii CITR, lichidatorul judiciar al City Insurance.

“Avem astăzi, la finalizarea unei analize complexe, o mai mare claritate asupra elementelor care au determinat cel mai răsunător faliment de pe piaţa asigurărilor. Mai sunt etape de parcurs până când vom putea considera încheiat acest dosar, care mi-aş dori să fie folosit, peste ani, drept studiu de caz din care să extragem cu toţii învăţăminte valoroase.

Avem însă obligaţia să înţelegem cum s-a ajuns în această situaţie endemică pentru a evita repetarea ei. Mai departe, vom formula cererile de atragere a răspunderii pentru demersurile care au condus la falimentul City şi instanţele competente vor putea acţiona în consecinţă”, a transmis Paul-Dieter Cîrlănaru, CEO al CITR.

În ceea ce priveşte pierderile suplimentare ale companiei, suma se ridică la 422 mil. lei, care au fost generate de faptul că City Insurance nu a efectuat demersuri pentru recuperarea creanţelor din reasigurar, în timp ce alte 54 de mil. lei au fos tpierderi din incapacitatea societăţii de a recupera creanţele din regrese.

Pierderile City Insurance se adâncesc şi din neplata la timp a daunelor, cee ace a dus la plăţi de penalităţi şi cheltuieli de executare de peste 45 mil. lei, iar pierderile constante la nivelul filialelor din Grecia şi Italia pe perioada 2017-2021 au creat un deficit de 185 mil. lei.

- Reclama -

Ce spun reprezentanții CITR:

“CITR a stabilit, de asemenea, deficienţe în legătură cu gestionarea fondurilor băneşti. Astfel, City Insurance a achitat dobânzi şi comision de succes în valoare de 147 milioane lei, aferente unor împrumuturi de la acţionarul majoritar şi de la o companie străină, împrumuturi care nu au fost folosite de către companie. La acestea se adaugă pierderi de 57 de milioane de lei generate de nerecuperarea unor împrumuturi acordate societăţii afiliate City Invest & Management”, au mai spus reprezentanţii CITR.

Alte surse de pierderi sunt reprezentate de unele tranzacţii imobiliare cu terenuri achiziţionate la valori ridicate, în perioada 2012 – 2014, care ulterior au fost vândute la preţuri inferioare în perioada 2019-2020, rezultând de aici o diferenţă de 42,6 mil. lei.

Din punctul de vedere al răspunderii, CITR a identificat atragerea răspunderii a celor care au cauzat falimentul City Insurance.

„În ceea ce priveşte atragerea răspunderii a celor care au cauzat falimentul City Insurance, potrivit articolului 268 din Legea Insolvenţei, judecătorul sindic poate dispune ca prejudiciul să fie suportat de membrii organelor de conducere şi/ sau supraveghere din cadrul societăţii, precum şi de orice altă persoană care a contribuit la starea de insolvenţă a debitorului prin săvârşirea uneia din faptele prevăzute expres de lege”, au mai adăugat reprezentanţii CITR.

Lichidatorul judiciar a identificat incidenţa mai multor cazuri de antrenare a răspunderii prevăzute de legea 85/2014, după cum urmează:

• au dispus în interes personal continuarea unei activităţi care conduceau în mod vădit societatea de asigurare/reasigurare la încetarea de plăţi

• au folosit activele şi/sau creditele societăţii de asigurare/reasigurare în interes propriu şi al altor persoane.

• au ţinut o contabilitate fictivă, au facilitat dispariţia unor documente contabile sau nu au ţinut contabilitatea potrivit legii

• au deturnat ori au ascuns o parte din activul societăţii de asigurare/reasigurare sau au mărit în mod fictiv pasivul acesteia.

• au folosit mijloace ruinătoare pentru a procura societăţii de asigurare/reasigurare fonduri, în scopul întârzierii încetării de plăţi

• au întocmit situaţii financiare anuale, alte situaţii contabile ori raportări, cu nerespectarea prevederilor legale

• în cadrul acţiunilor interne de verificare, nu au identificat şi/sau nu au sesizat, din culpa acestora, faptele care au condus la fraude şi/sau la o gestiune defectuoasă a patrimoniului societăţii de asigurare/reasigurare.

Citește și: Peste 500.000 de șoferi rămân fără RCA, polițele City Insurance își pierd valabilitatea pe 11 mai

- Reclamă -

Lăsaţi un mesaj

Te rugăm să adaugi un comentariu
Vă rugăm să completaţi numele