Costul divorțului la notar şi când nu este posibil

0
- Reclama -

Având ca avantaje timpul scurt de finalizare, dar şi garantarea confidenţialităţii, pentru desfacerea căsătoriei prin notariat nu este suficient doar acordul soţilor, ci şi asumarea tuturor efectelor divorţului. Este falsă percepţia că doar acordul soţilor permite divorţul pe cale notarială.

În materia divorţului, actuala legislaţie cuprinde o serie de facilităţi, printre care şi forma de despărţire prin notariat, abilitat să constate desfacerea căsătoriei prin acord a soţilor şi să le elibereze certificatul de divorţ, indiferent dacă au sau nu copii minori născuţi din căsătorie, din afara acesteia sau adoptaţi.

Potrivit notarului Elena Ion, procedura notarială de desfacere a căsătoriei impune respectarea a două condiţii esenţiale, respectiv acordul soţilor şi asumarea tuturor efectelor divorţului. Dacă există copii din căsătorie, din afara acesteia ori adoptaţi, soţii trebuie să convină (printr-un act separat), asupra tuturor aspectelor referitoare la numele de familie pe care să îl poarte după divorţ, exercitarea autorităţii părinteşti de către ambii părinţi, stabilirea locuinţei copiilor după divorţ, modalitatea de păstrare a legăturilor personale dintre părintele separat şi fiecare dintre copii, stabilirea contribuţiei părinţilor la cheltuielile de creştere, educare, învăţătură şi pregătire profesională a copiilor.

Verdictul Autorităţii Tutelare

Pentru dovedirea îndeplinirii condiţiilor referitoare la minor, se va realiza şi un raport de anchetă socială de către Autoritatea tutelară. Dacă din acest raport rezultă că acordul soţilor privind exercitarea în comun a autorităţii părinteşti sau cel privind stabilirea locuinţei copiilor nu este în interesul copilului, notarul public va înceta derularea procedurii şi va îndruma soţii să se adreseze instanţei de judecată.

Reprezentare prin procură

La depunerea cererii de divorţ, soţii pot fi reprezentaţi la notariat prin mandatar împuternicit cu procură autentică notarială. Însă, nu vor putea fi reprezentaţi şi la eliberarea certificatului de divorţ, după trecerea termenului de 30 de zile, fiind necesar ca amândoi să se prezinte personal la biroul notarial.

- Reclama -

Costurile divorțului

Referitor la costuri, onorariul minim notarial, aşa cum este prevăzut în Ordinul Ministerului Justiţiei nr. 46/C/2011 privind tarifele de onorarii minimale pentru serviciile prestate de notarii publici, pentru divorţul cu copii minori este de 868 lei (inclusiv TVA), în timp ce divorţul fără copii costă 620 lei (inclusiv TVA).

VEZI: Scădere cu 9% a numărului de divorţuri în România

De menţionat că în procedura divorţului cu copil minor se încheie, separat de certificatul de divorţ, şi o convenţie între părinţi, prin care se stabilesc chestiuni precum numele de familie pe care îl va purta fiecare după divorţ, exercitarea autorităţii părinteşti, stabilirea locuinţei copilului minor şi alte aspecte . Această convenţie se taxează separat şi costă 62 lei (inclusiv TVA). Costurile divorţului cu copii minori sunt mai ridicate întrucât acest tip de divorţ presupune proceduri suplimentare şi prezintă o complexitate mai mare. Însă, fie că sunt sau nu copii la mijloc, după 30 de zile de la depunerea documentaţiei, notarul va elibera certificatul de divorţ.

UPDATE: Cheltuielile continuă şi după divorţ

După costurile pe care cei doi parteneri le au în timpul divorţului, unii dintre aceştia apelează şi la diferite programe de recuperare post-divorţ. Pentru recuperarea fizică şi psihică şi aceste programe implică la rândul său alte cheltuieli.

„Un program Divorce Journey durează în medie între 6 şi 8 luni si are un cost de aproximativ 1000 de euro pe lună. În cadrul lui, specialiştii Divorce Journey oferă şedinţe personale de coaching, psihologie, parenting, consultanţă juridică, financiară şi de stil de viaţă. În plus, apartenenţa la o comunitate specifică, întâlnirile săptămânale de grup, workshop-urile de dezvoltare personală şi taberele de lucru joacă un rol important în procesul de revenire de după despărţire”, spune Dr. Gabriela Saulea, coach şi fondator Divorce Journey.

Părinţii oferă copiilor pensii alimentare în funcţie de venitul lor lunar

Pensia alimentară este stabilită în raport cu venitul lunar net al părintelui şi diferă în funcţie de nevoile minorului. Cuantumul maxim este de o pătrime din venitul lunar pentru un copil, o treime pentru doi copii şi jumătate pentru trei sau mai mulţi copii. Dacă părintele nu realizează venituri, pensia se stabileşte la nivelul salariului minim pe economie.

După împlinirea vârstei de 18 ani, copilul mai poate beneficia de pensie de întreţinere de la părinţii săi dacă se află în continuarea studiilor şi nu realizează venituri proprii din care să se poată întreţine, însă numai până la vârsta de 26 de ani.

VEZI: Abandonul şcolar a crescut la 3.5% în învăţământul liceal

- Reclamă -

Lăsaţi un mesaj

Te rugăm să adaugi un comentariu
Vă rugăm să completaţi numele