Comunicat de presă: Diversificarea activității societății FERMA FRÂNCEȘTI SRL prin achiziția de active corporale și necorporale pentru dotarea unei fabrici de producție peleți

0
ferma francesti
- Reclama -

FERMA FRÂNCEȘTI SRL

Tipul materialului: Anunț de presă la începutul implementării

Titlul proiectului: Diversificarea activității societății FERMA FRÂNCEȘTI SRL prin achiziția de active corporale și necorporale pentru dotarea unei fabrici de producție peleți

Numele beneficiarului: FERMA FRÂNCEȘTI SRL

Obiectivul general al proiectului: este diversificarea activității societății FERMA FRÂNCEȘTI SRL prin achiziție de active corporale și

- Reclama -

necorporale, respectiv introducerea pe piață și în cadrul firmei a următoarelor produse:

– Peleți pentru foc

– Peleți pentru așternutul animalelor

Obiectivele proiectului sunt în strânsă legătură cu obiectivul specific aferent „Programul Operaţional Regional (POR) 2014-2020, axa prioritară 2: ”Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii”, prioritatea de investiții 2.2 ”Sprijinirea creării și extinderii capacității avansate de producție și dezvoltarea serviciilor”, și anume îmbunătățirea competitivității economice prin creșterea productivității muncii în IMM-uri în sectoarele competitive identificate în Strategia Națională pentru Competitivitate.

Obiectivele specifice ale proiectului:

  • Dotarea unei unități noi cu active corporale și necorporale pentru producția de peleți pentru foc și pentru așternutul animalelor, activitate conform codului CAEN 1629 – Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie și din alte materiale vegetale împletite,
  • Introducerea de 2 produse noi ca urmare a inovării și diversificării proceselor în cadrul societății cu ajutorul noului flux tehnologic.
  • Asigurarea egalității de șanse prin angajarea unei persoane din categorii de persoane defavorizate in perioada de implementare avproiectului si cresterea eficientei energetice prin achizitionarea de instalatii care folosec surse de energie regenerabila;

Valoarea totala a proiectului (inclusiv finantarea nerambursabila): 8.256.646,89 lei

Valoarea totala a finantarii nerambursabile: 4.809.999,99 lei; Valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR conform contractului de finantare: 4.088.499,99 lei; Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul national: 721.500,00 lei

Data începerii şi finalizării proiectului: 01.04.2020 și 30.06.2023

Codul MySMIS: 138426

francesti

- Reclamă -

Lăsaţi un mesaj

Te rugăm să adaugi un comentariu
Vă rugăm să completaţi numele