Guvernul acordă ajutoare de stat pentru sectorul energiei regenerabile şi pentru investiţiile în cogenerare

0
- Reclama -

Executivul a aprobat, miercuri în şedinţă, un act normativ prin care investiţiile în cogenerare de înaltă eficienţă vor fi sprijinite printr-o schemă de ajutor de stat, susţinerea adresându-se întreprinderilor mari, mijlocii şi mici, inclusiv microîntreprinderi, pentru capacităţile nou instalate sau renovate şi se aplică pentru proiectele care propun realizarea sau modernizarea centralelor electrice de cogenerare pe gaz natural şi biomasă şi a celor care utilizează gaze reziduale provenite din procese industriale.

Executivul informează că bugetul total alocat schemei de ajutor este de 81,1 milioane euro, din care 85% reprezintă fonduri europene nerambursabile asigurate din Fondul european de Dezvoltare Regională şi 15% reprezintă fonduri de cofinanţare publică asigurată de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale,  Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene.

”Schema de ajutor se aplică pentru proiectele care propun ca acţiuni realizarea/modernizarea centralelor electrice de cogenerare de înaltă eficienţă (maximum 8 Mwe) pe gaz natural şi biomasă la nivelul întreprinderilor şi realizarea/modernizarea centralelor electrice de cogenerare de înaltă eficienţă care utilizează gaze reziduale provenite din procese industriale la nivelul întreprinderilor”, potrivit Guvernului.

Ajutorul se acordă sub formă de alocări financiare nerambursabile, suma  maximă care se poate acorda pentru un proiect de investiţii nu poate depăşi 15 milioane de euro.

”Potenţialii beneficiari sunt societăţile din industrie/administratorul unui parc industrial sau distribuitorul de energie termică al unui parc industrial cu consumuri energetice de peste 200 tep (tone echivalent petrol)/an, care pot dovedi un necesar util de energie termică pentru procesele industriale cu o durată de minim 4000-5000 h/an şi care necesită simultan şi o cantitate suficientă de energie electrică ce poate fi asigurată de grupuri de cogenerare”, precizează sursa citată.

- Reclama -

Beneficiarii pot depune proiecte numai individual, nu în parteneriat încheiat exclusiv în scopul depunerii aplicaţiilor de finanţare.

Investiţia/investiţiile din cadrul proiectului nu trebuie să mai fi beneficiat de finanţare din fonduri publice, în ultimii 5 ani înainte de data depunerii cererii de finanţare, cu excepţia studiilor preliminare (studiul de prefezabilitate, analiza geo-topografică, studiu de fezabilitate, proiect tehnic, detalii de execuţie).

Numărul estimat de beneficiari este de 50 de întreprinderi, iar  schema de ajutor de stat se aplică până la data de 31 decembrie 2020.

”Implementarea schemei de ajutor are ca obiective realizarea unei economii mai eficiente din punctul de vedere al utilizării resurselor, mai ecologică şi mai competitivă, conducând la dezvoltare durabilă şi, totodată, la atingerea obiectivelor Uniunii de creştere cu 20% a eficienţei energetice până în 2020 şi a obiectivului global stabilit prin Directiva 2012/27/UE a Parlamentului european şi a Consiliului de a se economisi cel puţin 20% din consumul de energie primară la nivelul Uniunii”, se mai precizează în comunicatul Guvernului.

Prin realizarea acestor proiecte de urmăreşte creşterea cu 50 MWe (Megawatt electric) a puterii instalate în cogenerare.

De asemenea, societăţile care îşi desfăşoară activitatea în sectorul producerii de energie electrică şi termică şi unităţile administrativ-teritoriale/asociaţiile de dezvoltare intracomunitară care produc energie electrică din surse regenerabile vor putea beneficia de ajutoare de stat, bugetul total alocat schemei fiind de 100,6 milioane euro, pentru urmatorii 4 ani.

”Potrivit unei Hotărâri adoptate de Guvern, implementarea schemei de ajutor de stat are ca obiective: creşterea resurselor de energie din surse de energie mai puţin exploatate, creşterea ponderii energiei regenerabile în totalul consumului de energie primară, precum şi reducerea emisiilor de carbon în atmosferă prin înlocuirea unei părţi din cantitatea de combustibili fosili consumaţi în fiecare an- cărbune, gaz natural. Prin realizarea acestor proiecte, se urmăreşte creşterea cu 60 MW a capacităţii instalate de producere a energiei electrice şi energiei termice din biomasă, biogaz şi geothermal”, se informează Executivului.

Din bugetul total alocat schemei, 85% reprezintă fonduri europene nerambursabile asigurate prin Fondul European de Dezvoltare Regională şi 15% fonduri de cofinanţare publică, asigurate de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene şi de la bugetele locale.

Ajutorul maxim care poate fi acordat pentru un proiect de investiţii nu poate depăşi 15 milioane euro, iar numărul maxim de beneficiari de ajutor de stat în cadrul schemei este de estimat la 40, schemă aplicându-se până la 31.12.2020.

Aceasta se adresează întreprinderilor mari, mijlocii sau mici, microîntreprinderi, inclusiv întreprinderi nou înfiinţate, ale căror conturi nu au fost aprobate, care au înscrisă în Statutul societăţii activitatea privind producerea de energie electrică/termică, corespunzătoare Diviziunii 35: „Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat” din codurile CAEN şi unităţilor administrativ-teritoriale/subdiviziunilor administrativ-teritoriale/asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară.

Prin sprijinul acordat se finanţează următoarele tipuri de investiţii: realizarea şi/sau modernizarea capacităţilor de producţie a energiei electrice şi/sau termice din biomasă şi biogaz; realizarea şi/sau modernizarea capacităţilor de producţie a energiei termice din apă geotermală.

- Reclamă -

Lăsaţi un mesaj

Te rugăm să adaugi un comentariu
Vă rugăm să completaţi numele