În unele zone din Centrul Vechi, piatra cubică a fost înlocuită cu beton

0
- Reclama -

În Centrul Vechi al Bucureștiului, pe unele străzi, pavajul cubic a fost distrus și înlocuit cu beton în timpul lucrărilor de reabilitare a rețelei de gaze. Acestea au inclus, de asemenea, distrugerea și reparația conductelor subterane, iar muncitorii continuă să spargă piatra cubică pentru a efectua reparații suplimentare. Pavajul cubic este considerat un monument istoric și este protejat de lege.

Autorizația de construire 356/26.07.2022, emisă de Primăria Municipiului București, a fost obținută pentru a efectua lucrările, însă orice intervenție în zona Centrului Vechi necesită întocmirea unui proiect și obținerea avizelor din partea Ministerului Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului și a Ministerului Culturii. Mai multe zone din Centrul Vechi sunt protejate în mod special, cum ar fi Lipscani, numărul 26A și zona Stavropoleos, numărul 27, care au opt străzi protejate de lege.

Conform viitorului arhitect Sergiu Silivestru, membru al echipei 112 Patrimoniu a Ordinului Arhitecților din România, Filiala București, protejarea acestor zone este o chestiune de interes public.

Zonele construite protejate au fost stabilite în anul 2000 de către specialiști din cadrul Universității de Arhitectură și Urbanism Ion Mincu. Conform glosarului OAR, acestea sunt zone în care construcțiile, cadrul natural și activitățile umane prezintă calități (istorice) a căror protejare reprezintă un interes public. Ele se definesc și se delimitează prin studii istorice, arhitecturale, urbanistice, peisagistice, etc. și prin planuri urbanistice ale zonelor construite protejate, integratoare ale acestora.

Zonele în care s-a intervenit prin îndepărtarea pavajului cubic sunt supuse unor cerințe speciale și sunt reglementate de legea 422/2001, care se referă la protejarea monumentelor istorice. Aceste cerințe se aplică inclusiv căilor de circulație care au valoare istorică.

- Reclama -

Conform declarațiilor făcute de Sergiu Silvestru pentru Buletin de București, aceste lucrări schimbă aspectul străzilor din Centrul Vechi.

Referitor la intervenția actuală asupra carosabilului din Centrul Vechi, este evident că betonul nu reprezintă un material compatibil deoarece prezintă textură, materialitate și nuanță diferite de piatra cubică existentă. Drept urmare, această intervenție schimbă drastic imaginea de ansamblu asupra străzii. Soluția era remontarea pietrei cubice originale, iar acolo unde acestea a fost distrusă, cu o piatra asemănătoare prin textura, materialitate și nuanță.

În prezent se desfășoară lucrări de reabilitare a rețelei de distribuție a gazelor, acestea fiind efectuate de către SC IRIGC IMPEX SRL. Această companie a câștigat licitația publică organizată de Engie România. Valoarea contractului este de aproximativ 35 de milioane de lei, cu TVA inclus.

- Reclamă -