La o lună după ce au fost adoptate, Ministerul Sănătății vrea să schimbe condițiile pentru candidații la șefia spitalelor, ambulanței și direcțiilor de sănătate publică

0

Ministerul Sănătății vrea să schimbe condițiile pentru candidații la posturile de conducere din spitale, ambulanță, direcțiile de sănătate publică, la o lună după ce le-a adoptat.

Un proiect de ordonanță pentru modificarea Legii 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății a fost postat în transparență de minister, după adoptarea altei ordonanțe pe aceeași temă, în 13 iulie.

Ordonanța adoptată în 13 iulie la propunerea Ministerului Sănătății, Guvernul a stabilit că șefii direcțiilor de sănătate publică vor fi numiți prin concurs, iar managerii spitalelor și de la ambulanță vor trebui să aibă cel puțin 5 ani vechime ca medic, economist sau jurist în anumite specializări și vor fi organizate cursuri obligatorii de management sanitar pentru șefii din sănătate.

Potrivit notei de fundamentare a noului proiect, ministerul a constatat după adoptare că există riscul ca direcțiile de sănătate publică să rămână fără conducere.

„Având în vedere faptul că în prezent art. 18 din Legea nr. 95/2006 a fost modificat prin introducerea unor noi condiții de ocupare a funcțiilor publice de conducere, nelăsând posiblitatea derogării de la îndeplinirea condițiilor de ocupare, ne aflăm în situația în care, la data încetării exercitării funcției publice de director executiv, respectiv director executiv adjunct sănătate publică, să nu mai poată fi asigurată conducerea acestor instituții”, se arată în document.

Ce s-a adoptat în ordonanța din 13 iulie

Ordonanța adoptată în 13 iulie, în vigoare, a stabilit la articolul 18, în privința direcțiilor de sănătate publică, că:

„În vederea ocupării prin concurs a funcției de director executiv, candidatul trebuie să fie absolvent al unei instituții de învățământ superior în domeniul fundamental Științe biologice și biomedicale, ramura de știință Medicină, domeniul de licență Sănătate, specializarea Medicină sau domeniul fundamental Științe sociale, ramura de știință Științe juridice, domeniul de licență Drept, specializarea Drept sau domeniul fundamental Științe sociale, ramura de știință Științe economice, domeniul de licență Economie, specializarea economie generală sau domeniul fundamental Științe sociale, ramura de știință Științe economice, domeniul de licență Management, specializarea management, să aibă cel puțin 7 ani vechime în specialitatea studiilor și să îndeplinească una dintre următoarele condiții:

a) să fie medic specialist sau primar în specialitatea Sănătate publică și management:
b) să fie absolvent al unui masterat sau doctorat în management sanitar sau managementul serviciilor de sănătate, organizat într-o instituție de învățământ superior acreditată, potrivit legii;
c) să fie absolvent al unor cursuri de perfecționare în management sanitar sau management al serviciilor de sănătate, avizate de Ministerul Sănătății în baza criteriilor de calitate stabilite prin ordin al ministrului sănătății.

În vederea ocupării prin concurs a funcției de director executiv adjunct de sănătate publică, candidatul trebuie să fie medic specialist sau primar, să aibă cel puțin 7 ani vechime în specialitatea studiilor și să îndeplinească una dintre următoarele condiții:

a) să fie medic specialist sau primar în specialitatea Sănătate publică și management sau Igienă sau Epidemiologie sau Microbiologie sau Medicină de laborator;
b) să fie absolvent al unui masterat sau doctorat în management sanitar sau managementul serviciilor de sănătate sau similar organizat într-o instituție de învățământ superior acreditată, potrivit legii;
c) să fie absolvent al unor cursuri de perfecționare în management sanitar sau managementul serviciilor de sănătate avizate de Ministerul Sănătății în baza criteriilor de calitate stabilite prin ordin al ministrului sănătății.”

Ministerul Sănătății vine cu o propunere, care reduce condițiile pe care trebuie să le îndeplinească acești candidați. Ce propune acum ministerul:

„În vederea ocupării prin concurs a funcţiei de director executiv, candidatul trebuie să fie medic, economist sau jurist și să aibă cel puţin 7 ani vechime în specialitatea studiilor.

În termen de un an de la ocuparea postului prin concurs, directorul executiv are obligația să prezinte, sub sancțiunea eliberarii din funcția publică în condițiile prevăzute de art. 519 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, dovada îndeplinirii uneia din umatoarele condiții:

a) să fie absolvent al unui masterat sau doctorat în management sanitar sau managementul serviciilor de sănătate, organizat într-o instituţie de învăţământ superior acreditată;
b) să fie absolvent al unor cursuri de perfecţionare în management sanitar sau management al serviciilor de sănătate, avizate de Ministerul Sănătăţii în baza criteriilor de calitate stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii.

În vederea ocupării prin concurs a funcţiei de director executiv adjunct de sănătate publică, candidatul trebuie să fie medic specialist sau primar în specialitatea Sănătate publică şi management, Igienă, Epidemiologie, Microbiologie sau Medicină de laborator și să aibă cel puţin 7 ani vechime în specialitatea studiilor.”

Prevederile urmează să se modifice în același mod și pentru participanții la concursurile de manager general al spitalelor publice și al serviciilor de ambulanță județene.

În plus, până la ocuparea prin concurs a acestor funcții, Ministerul Sănătății poate numi manageri interimari, pe o perioadă de 6 luni, singura condiție fiind ca aceștia să fie medici, economiști sau juriști cu cel puțin 5 ani vechime.

G4Media.ro a solicitat mai multe lămuriri din partea Ministerului Sănătății privind argumentele propunerii acestor modificări la doar o lună de la adoptare. În momentul în care ministerul va trimite un punct de vedere, îl vom publica.

Lăsaţi un mesaj

Te rugăm să adaugi un comentariu
Vă rugăm să completaţi numele