MediaSind, document exploziv despre conducerea TVR

0

Un document incendiar intrat în posesia MediaSind TVR prin Platforma GlobaLeaks FAIR-MediaSind a avertizorilor publici din cultură şi mass-media dezvăluie corupţia din cea mai mare instituţie de presă a statului român – Societatea Română de Televiziune – SRTV.

 

În urma unei sesizări primite ca urmare a modului defectuos în care conducerea SRTV a înţeles să deruleze un contract de importanţă strategică pentru instituţie, dar şi pentru România, şi anume transmiterea prin satelit a programelor Televiziunii Naţionale, Ministerul Finanţelor Publice, prin Direcţia Generală de Inspecţie Economico-Financiară, a efectuat în perioada 25.08.2020-15.09.2020 un control la sediul SRTV. Scopul inspecţiei a fost pentru verificarea aspectelor sesizate de Direcţia Generală de Control Financiar Preventiv din cadrul Ministerului Finanţelor Publice în legătură cu modul de atribuire, încheiere şi derulare a contractului de transmitere a programelor SRTV prin satelit.

Procesul Verbal de inspecţie semnat în data de 26.10.2020 de inspectorii Ministerului Finanţelor cu preşedintele-director general Doina Gradea, prezintă cum conducerea instituţiei, ajutată de câţiva subalterni slugarnici, comite mai multe fapte care intră sub incidenţa Codului Penal, cum ar fi fals material în înscrisuri oficiale, fals intelectual, uz de fals, fals în înscrisuri sub semnătură private.

Nu în ultimul rând, documentul evidenţiază şi mai multe încălcări ale Legii nr.500/2002, Ordonanţei Guvernului nr. 119/1999, Ordinului Finanţelor Publice nr.1782/2002 şi altele, în derularea contractului pentru transmiterea prin satelit a programelor TVR. Inspectorii au constatat că acest Contract nu putea fi încheiat la data de 30.12.2020, aşa cum s-a menţionat în mod fals în document, întrucât doar la data de 13.01.2020 a fost prezentat pentru viza de control financiar preventiv! Persoana desemnată cu viza de control financiar preventiv a notificat în data de 13.01.2020 atât pe Directorul Departamentului Economic al instituţiei, Liliana Potecă, dar şi Preşedintele-director general, Doina Gradea, că nu acordă viză pentru suma de 18.849.600 euro, sesizând, în acest caz şi pe controlorul delegat de Minsterul Finantelor Publice să monitorizeze activitatea din SRTV!

Cu toate acestea, contractul a fost derulat în continuare iar în data de 17.03.2020 preşedintele- director general al SRTV, Doina Gradea, a încălcat şi prevederile art.22 din Legea nr.500/2002 şi ale Ordonantei Guvernului nr.119/1999, întrucât SRTV a plătit din fonduri publice, “fără bază legală şi/sau contractuală”, suma de 1 497 349,39 lei, cu 1 062 634,98 lei mai mare faţă de valoarea reală de 434 714,41 lei a serviciilor prestate ce au trebuit decontate de la data semnării şi înregistrării: “Ca urmare, SRTV datorează bugetului de stat suma de 1.062.634,98 lei, sens în care, în baza prevederilor art.22 alin 8 din Ordonanta Guvernului nr. 119/1999, organul de control va emite titlul de creanţă bugetară în valoare totală de 1.125.755,50 lei, din care 1.062.634,98 lei creanţă bugetară principală şi 63.120,52 lei accesorii calculate” – se menţionează în documentul de control.

Pe lângă prejudiciul produs, inspectorii au mai constatat “nerespectarea de către Preşedintele-Director general al SRTV a prevederilor art. 4 alin 6 din Legea nr.500/2002, în sensul că la data de 20.12.2019, la operaţiunea Propunere de angajare a unei cheltuieli în limita creditelor de angajament rămasă până la sfârşitul exerciţiului bugetar 2019, în valoare de88.649.319 lei a fost depăşită cu valoarea de 1.338.671,40 lei, întrucât la valoarea contractului de servicii de 18.849.600 euro a fost luat în calcul un curs valutar de 4,70299 lei/euro şi nu cursul valutar oficial al BNR din data de 19.12.2019.” – se arată în documentul de control.

Ciolacu: Iohannis și Orban ascund mizeria sub preș

Lăsaţi un mesaj

Te rugăm să adaugi un comentariu
Vă rugăm să completaţi numele