Proiect la Fisc: Contractele de închiriere pot constitui titluri executorii | DOCUMENT Procedura de înregistrare

0
Proiect la Fisc: Contractele de închiriere pot constitui titluri executorii | DOCUMENT Procedura de înregistrare

Agenția Naționallă de Administrare Fiscală – ANAF – a publicat miercuri pe pagina sa de internet, la rubrica Transparență decizională, proiectul de Ordin al Președintelui ANAF prin care se reafirmă statutul de „titlu executoriu” al contractelor de locațiune (închiriere) a bunurilor imobiliare și se stabilește procedura de înregistrare a acestora.

„Conform prevederilor art.1798 din Legea nr.287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, contractele de locaţiune încheiate prin înscris sub semnătură privată, care au fost înregistrate la organele fiscale, constituie titluri executorii pentru plata chiriei la termenele şi în modalităţile stabilite în contract sau, în lipsa acestora, prin lege”, precizează ANAF.

„Pentru persoanele fizice care aveau calitatea de locator, procedura avea în vedere şi prevederile Codului fiscal care, până la data de 23.03.2018, instituia obligaţia persoanelor fizice, care obţineau venituri din cedarea folosinţei bunurilor, de a înregistra contractul încheiat între părţi la organul fiscal central. Prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.18/2018 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, a fost eliminată din Codul fiscal obligaţia persoanei fizice care obţine venituri din cedarea folosinţei bunurilor de a înregistra contractele la organul fiscal central competent. Ca urmare, este necesară actualizarea procedurii de înregistrare a contractelor de locaţiune la organul fiscal central competent”, menționează ANAF în Referatul de aprobare a viitorului act normativ.

Astfel, prin proiectul de Ordin se propune aprobarea:
– procedurii de înregistrare a contractelor de locaţiune la organul fiscal central competent;
– modelului şi conţinutului formularului „Cerere de înregistrare a contractelor de locaţiune”.

DOCUMENT:
Procedura de înregistrare a contractelor de locaţiune poate fi descărcată de AICI

Unde se pot trimite sugestii, propuneri sau opinii privind noul proiect

Proiectele de acte normative, iniţiate de ANAF, sunt făcute publice pe site-ul instituţiei la adresa www.anaf.ro domeniul INFO ANAF/ Transparenţa decizională. De asemenea, acestea pot fi consultate la Serviciul Comunicare, Relaţii Publice şi Mass-Media din cadrul ANAF, cu sediul în str. Apolodor nr.17, sector 5, Bucureşti.

Eventualele sugestii, propuneri sau opinii referitoare la proiectele de acte normative pot fi transmise în scris la Serviciul Comunicare, Relatii Publice si Mass-Media – cu menţiunea „Conf.Legii nr.52/2003”, la următoarele adrese:
· Prin scrisori, la adresa poştală: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, str.Apolodor nr.17, sector 5 Bucuresti 050741 – la Serviciul Comunicare, Relaţii Publice şi Mass-Media;
· Electronic, la adresa de mail presa@anaf.ro
· Prin fax, la numărul 021-319.98.57.

Sursa: Revista Patronatelor

Lăsaţi un mesaj

Te rugăm să adaugi un comentariu
Vă rugăm să completaţi numele