”Start-Up Nation-România”, se cunosc procedura de implementare și criteriile

0

Ministerul Antreprenoriatului şi Turismului face public proiectul procedurii de implementare a Programului ”Start-Up Nation-România” precum şi criteriile privind evaluarea on-line a cererilor de finanţare în cadrul acestui program. Programul, structurat pe doi piloni – Start Up Nation România şi Start Up Nation Diaspora – are un buget de peste 520 de milioane de lei, numărul estimat al beneficiarilor fiind de 11.000 până în anul 2027.

 

Într-o informare dată publicităţii vineri, Ministerul Antreprenoriatului şi Turismului anunţă procedura de implementare a Programului pentru stimularea înfiinţării întreprinderilor mici şi mijlocii, program cunoscut sub denumirea „Start-Up Nation-România” a fost avizată în cadrul CCDIMM.

Potrivit proiectului publicat vineri, bugetul alocat schemei de minimis pentru anul în curs, aprobat prin Legea nr. 317/2021 de aprobare a bugetului de stat este de 520.031.000 lei, din care 500.000.000 lei pentru pilonul I Start-up Nation România şi 20.031.000 lei pentru pilonul II Start-up Nation Diaspora.

Vezi și Noi detalii despre programul Start Up Nation

„Prin implementarea Programului în perioada 2022-2027 se estimează acordarea de ajutor de minimis unui număr de 11.000 de beneficiari, din care 10.000 aferenţi pilonului I Start-up Nation România şi 1.000 aferenţi pilonului II – Start-up Nation Diaspora”, se arată în documentul publicat vineri de minister.

Schema este valabilă până la 31 decembrie 2027, plăţile în cadrul schemei de minimis vor fi efectuate până la 31 decembrie 2028.

Prin Program se finanţează cererile de finanţare completate prin formularul de înscriere (Anexa 1), în ordinea descrescătoare a punctajelor obţinute, în următoarele condiţii:

a) Pentru aplicanţii care îşi asumă crearea şi menţinerea unui singur loc de muncă prin intermediul Programului:

– Alocaţie Financiară Nerambursabilă (AFN) – maximum 100.000 lei/beneficiar, sumă care poate reprezenta maximum 95% din valoarea cheltuielilor eligibile (inclusiv TVA pentru societăţile neplătitoare) aferente proiectului;

b) Pentru aplicanţii care îşi asumă crearea şi menţinerea a două locuri de muncă prin intermediul Programului:

– Alocaţie Financiară Nerambursabilă (AFN) – maximum 200.000 lei/beneficiar, sumă care poate reprezenta maximum 95% din valoarea cheltuielilor eligibile (inclusiv TVA pentru societăţile neplătitoare) aferente proiectului;

Proiectul stabileşte criteriile în baza cărora pot deveni beneficiari ai programului firmele mici şi mijlocii, dar şi care sunt cei care nu beneficiază de ajutoarele acordate în cadrul acestuia.

Nu beneficiază de prevederile Programului societăţile cu activitate de:

• producţie sau comercializare de armament, muniţii, explozibili, tutun, alcool, substanţe aflate sub control naţional, plante, substanţe şi preparate stupefiante şi psihotrope;

• producţie sau comercializare de produse energetice definite potrivit Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, activităţi de leasing, precum şi:

a) activităţi de pescuit şi acvacultură, acoperite de Regulamentul Consiliului (CE) nr. 104/2000:

– 031 – Pescuitul

– 032 – Acvacultura

b) activităţi legate de producţia primară a produselor agricole aşa cum sunt enumerate în anexa 1 la Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, cu excepţia produselor obţinute din pescuit şi acvacultură prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 104/2000;

c) activităţi de prelucrare si comercializare ale produselor agricole listate în anexa 1 la Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în următoarele cazuri:

i. când valoarea ajutorului este stabilit pe baza preţului sau a cantităţii produselor de acest tip achiziţionate de la producătorii primari sau puse pe piaţă de operatorii economici respectivi;

ii. când ajutorul este condiţionat de a fi parţial sau integral transferat producătorilor primari (fermieri);

Conform aceluiaşi document, nu sunt eligibile în cadrul Programului societăţile ale căror acţionari/asociaţi au deţinut societăţi pentru care au semnat acord de finanţare la sesiunile anterioare ale Programului Start –Nation şi au înstrăinat mai mult de 49% din părţile sociale sau acţiuni, indiferent dacă societatea a primit sau nu AFN şi nu sunt eligibili beneficiarii şi/sau acţionarii/ asociaţii/ administratorii societăţilor care au comis/comit nereguli de ordin financiar sau acte de corupţie stabilite prin hotărâri judecătoreşti definitive.

Aplicanţii aferenţi Pilonului II – Start-up Nation Diaspora trebuie să facă dovada domiciliului sau rezidenţei în străinătate în ultimele 12 luni până la momentul înscrierii.

Solicitanţii care înregistrează o societate de 2 ori în cadrul aceleiaşi sesiuni de înscriere primesc decizie de respingere pentru ambele înregistrări.

Lăsaţi un mesaj

Te rugăm să adaugi un comentariu
Vă rugăm să completaţi numele