Bugetul general consolidat, deficit de 4,46 miliarde de lei în primul trimestru al anului

0

Bugetul general consolidat pe primul trimestru al anului 2018 a înregistrat un deficit de 4,46 miliarde lei, respectiv 0,48% din PIB.

Deși deficitul bugetului general consolidat e inferior nivelului prognozat, de 8,96 miliarde de lei, adică 0,97% din PIB, acesta , sub nivelul prognozat pentru perioada analizată de 0,97% din PIB, respectiv 8,96 miliarde lei, potrivit Ministerului de Finanţe, acesta a crescut masiv față de același interval din 2017, când, în primele trei luni ale anului, s-a înregistrat un excedent de 1,52 miliarde lei.

În schimb, veniturile bugetului general consolidat, de 66,4 miliarde lei, adică 7,2% din PIB, au fost cu 11,5% mai mari, în termeni nominali, faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent.

Potrivit Ministerului Finanțelor, s-au înregistrat creşteri comparativ cu primul trimestru al anului precedent în cazul încasărilor din contribuţiile de asigurări (31,1%) şi din veniturile nefiscale (17%).

Veniturile din TVA, accize și impozit pe venit

Veniturile din TVA în primele trei luni au fost de 13,3 miliarde lei, ceea ce reprezintă o creştere cu 2,2% faţă de perioada similară a anului precedent, iar veniturile din accize s-au ridicat la 5,8 miliarde lei (0,6% din PIB), cu 2,6% mai mari comparativ cu perioada similară a anului precedent.

De asemenea, încasările din impozite şi taxe pe proprietate au crescut cu 4,5% faţă de aceeaşi perioadă a anului 2017.

S-au înregistrat, însă, diminuări ale încasărilor din impozitul pe salarii şi venit cu 14,9% pe fondul reducerii cotei impozitului pe venit de la 16% la 10%, măsură care s-a reflectat în încasări începând cu luna februarie 2018.

Sumele de la Uniunea Europeană în contul plăţilor efectuate au fost de 4,3 miliarde lei.

Cheltuielile bugetare

Cheltuielile bugetului general consolidat, au crescut masiv, ci 22,1%, la 70,84 miliarde lei în primul trimestru al anului curent.

Cea mai importantă componentă a creșterii cheltuielilor a fost reprezentată de cheltuielie de personal, cu 18,1% mai mari faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent, determinată de majorările salariale acordate în anul 2017, dar şi de majorarea salariilor în sectorul bugetar ca urmare a aplicării Legii cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.

De asemenea, cheltuielile cu bunuri şi servicii au crescut cu 12,5%, atât la bugetele locale, cât şi la bugetul fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi la bugetele instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii bugetare.

Subvenţiile acordate în primele trei luni ale anului 2018 au fost în creştere cu 25,7% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, în principal datorită plăților de 1,4 miliarde de lei efectuate pentru sprijinirea producătorilor agricoli şi de subvenţiile acordate pentru susţinerea transportului feroviar public de călători şi a transportului cu metroul.

Și cheltuielile cu asistenţa socială au crescut faţă de anul precedent cu 11,8%, fiind influenţate, în principal, de majorarea cu 9% a punctului de pensie de la 1 iulie 2017, ajungând la 1.000 lei, majorarea şi modificarea modalităţii de stabilire a indemnizaţiei lunare pentru creşterea copilului şi stimulentul de inserţie.

În fine, cheltuielile pentru investiţii, care includ cheltuielile de capital, precum şi pe cele aferente programelor de dezvoltare finanţate din surse interne şi externe, au fost de 4,9 miliarde lei, de aproape 3 ori mai mult faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut.

Sursa: Bugetul general consolidat, deficit de 4,46 miliarde de lei în primul trimestru al anului

Lăsaţi un mesaj

Te rugăm să adaugi un comentariu
Vă rugăm să completaţi numele