Cheltuielile cu salariile, majorate cu 18,4%, au dus deficitul bugetar la 1,77% din PIB la 9 luni

0

 

Execuţia bugetului general consolidat pe primele nouă luni ale anului 2018 s-a încheiat cu un deficit de 16,8 miliarde lei, respectiv 1,77% din PIB, în creştere cu 10 miliarde lei faţă de deficitul de 6,8 miliarde lei (0,81% din PIB) înregistrat în aceeaşi perioadă a anului 2017, potrivit datelor publicate de Ministerul Finanţelor (MFP).

La opt luni, deficitul bugetului general consolidat era de 14,6 miliarde lei, respectiv 1,54% din PIB.

Veniturile bugetului general consolidat, în sumă de 205 miliarde lei, reprezentând 21,7% din PIB, sunt cu 13,6% mai mari, în termeni nominali, faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent.

S-au înregistrat creşteri faţă de anul precedent în cazul încasărilor din contribuţiile de asigurări (37,3%) şi din veniturile nefiscale (19,4%).

S-a îmbunătățit colectarea TVA, care a crescut cu 9% faţă de realizările aceleiaşi perioade din 2017, ajungând la o valoare de 42,4 miliarde lei pe primele nouă luni ale anului în curs. De asemenea, a veniturileor din accize, până la 21 miliarde lei (2,2% din PIB) cu 7,9% mai mari comparativ cu perioada similară a anului precedent, dar și încasările din impozite şi taxe pe proprietate au crescut cu 4,2% faţă de aceeaşi perioadă a anului 2017.

Sumele de la Uniunea Europeană în contul plăţilor efectuate sunt de 9,4 miliarde lei, cu 25% mai mari decât cele încasate în anul 2017 în aceeaşi perioadă.

Cheltuielile de la buget

Cheltuielile bugetului general consolidat sunt în sumă de 221,7 miliarde lei, cu 18,4% mai mari faţă de aceeaşi perioadă din anul precedent. Cheltuielile de personal sunt cu 25,3% mai mari faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent, creşterea fiind determinată de majorările salariale acordate în temeiul Legii cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.

Cheltuielile cu bunuri şi servicii au crescut cu 9,2% faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent.

Subvenţiile sunt mai mari cu 6,7% faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent, menţinându-se la acelaşi nivel ca procent din Produsul Intern Brut, respectiv 0,5%.

Dobânzile sunt cu 21,5% mai mari faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, reprezentând 1% din PIB, avându-se în vedere cumularea datelor de plată a dobânzilor aferente mai multor titluri de stat de tip benchmark.

Potrivit MFP, cheltuielile cu asistenţa socială au crescut faţă de anul precedent cu 12,5%, fiind influenţate, în principal, de majorarea cu 9% a punctului de pensie de la 1 iulie 2017, respectiv cu 10% de la 1 iulie 2018, până la 1.100 de lei, de creşterea nivelului indemnizaţiei sociale pentru pensionari de la 520 lei la 640 lei, precum şi majorarea şi modificarea modalităţii de stabilire a indemnizaţiei lunare pentru creşterea copilului şi stimulentul de inserţie.

În fine, potrivit MF, cheltuielile pentru investiţii, care includ cheltuielile de capital, precum şi pe cele aferente programelor de dezvoltare finanţate din surse interne şi externe, au fost de 15,2 miliarde lei, cu 25,7% mai mari faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut.

Sursa: Cheltuielile cu salariile, majorate cu 18,4%, au dus deficitul bugetar la 1,77% din PIB la 9 luni

Lăsaţi un mesaj

Te rugăm să adaugi un comentariu
Vă rugăm să completaţi numele