Proprietarii de case vor avea obligații noi pentru prevenirea incendiilor

0
- Reclama -

Un proiect de lege privind normele de stingere a incendiilor îi priveşte direct pe toţi cei care locuiesc la casă.

Toţi cei care locuiesc la casă în România vor trebuie să deţină hidranţi sau sisteme adecvate pentru intervenţii în caz de incendiu, potrivit proiect legislativ iniţiat de Ministerul Dezvoltării la sfârşitul lunii decembrie.

Citiți și Se scumpesc gazele

Actul normativ prevede modificarea şi completarea Legii nr. 241/2006 a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare astfel încât sistemele de alimentare de oriunde din ţară să corespundă normelor de combatere şi stingere a incendiilor, conform legestart.ro.

Proiectul de act normativ a fost publicat în data de 28 decembrie 2017, propunerile sau observaţiile prvind noile măsuri putând fi trimise în atenţia Ministerului Dezvoltării Regionale în termen de 10 zile.

Legea nr. 241/2006 a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare. După articolul 4 se introduc două noi articole, articolul 41 având cu următorul cuprins:

- Reclama -

“Art. 41

(1) Reţelele de distribuţie a apei din unităţi administrativ-teritoriale trebuie să fie echipate cu hidranţi exteriori – subterani şi/sau supraterani, care trebuie să asigure condiţiile de debit şi presiune necesare stingerii incendiilor.

(4) Gospodăria proprie de incendiu, prevăzută la alin. (3) trebuie sa cuprindă:

a) rezerva intangibilă de apă necesară funcţionării sistemului de securitate la incendiu, în conformitate cu reglementările specifice în vigoare;

b) sistem de pompare: pompe active, pompe de rezervă, rezervor hidrofor, cu alimentare electrică dublă – atât din reţeaua publică cât şi din grup electrogen propriu;

c) sistem de avertizare la incendiu”.

Există şi sancţiunoi pentru cazurile în care hidranţii sunt distruşi sau deterioraţi.

“Constituie infracţiune şi se sancţionează cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă de la 30.000 lei la 50.000 lei următoarele fapte:

a) hidranţii sunt distruşi, deterioraţi sau este împiedicat accesul la aceştia şi care poate conduce, la pierderi de vieţi omeneşti, vătămare gravă a integrităţii corporale sau a sănătăţii persoanelor, sau la distrugerea totală sau parţială a construcţiei, ori degradarea unor instalaţii sau utilaje importante”.

- Reclamă -

Lăsaţi un mesaj

Te rugăm să adaugi un comentariu
Vă rugăm să completaţi numele